Tie­to­suo­ja­se­los­te

1. Yhteyshenkilö:

Nimi:  Ville Väyrynen

Puhelinnumero:  040 5375615

Sähköpostiosoite:  ville.vayrynen@muurame.fi


2. Miten ja kenen tietoja kerätään

Verkkosivuston käyttäjät, joista kerättyjen tietojen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää. 

Tiedot kerätään Google Analytics -työkalun avulla, joka on Googlen tarjoama palvelu.


Yh­tey­den­ot­to­lo­mak­keel­la tietonsa jättäneet henkilöt, 

joista henkilö voidaan tunnistaa jätettyjen tietojen perusteella.


3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn perusteet

Verkkosivuston toiminnan varmistaminen sekä sivuston kävijäliikenteen analysointi.


-Sivuston käyttäjien palautteiden ja yhteydenottojen käsittely.

Tietoja ei käytetä tai luovuteta mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin.


4. Kuvaus käsiteltävistä tiedoista

Verkkosivuston käyttäjät, joiden tiedot kerätään Google Analyticsin avulla:

- Sivuston sivujen katselu- ja latauskerrat

- Sivuston vieritykset loppuun asti

- Klikkaukset, jotka johtavat sivuston ulkopuolelle

- Sivustohaku eli mitä käyttäjät ovat hakeneet sivustolta


Yh­teys­tie­to­lo­mak­keen käyttäjät, jotka perustuvat täyttäjän antamiin tietoihin:

- Nimi

- Puhelinnumero

- Sähköposti

- Otsikko

- Viesti


5. Tietojen säilytysaika

Sivuston käyttöön liittyviä tietoja säilytetään 2 kuukautta (Google Analytics).

Yh­tey­den­ot­to­lo­mak­kee­seen syötettyjä tietoja säilytetään niin kauan, 

kun niitä tarvitaan henkilön kanssa käytävän yhteydenpidon ajan.


6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Osa sivuston käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai oh­jel­mis­ton­tar­joa­jis­ta (Google) 

saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.


7. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa sivuilla vierailevien käyttäjien toiminnan tunnistamisen. Tietojen perusteella yksittäistä käyttäjää ei voida kuitenkaan tunnistaa. Tämän tiedon avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja


Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua luovuttaa edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, hän voi olla hyväksymättä eväste asetuksia (ponnahdusikkunnassa). Lisäksi useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.


8. Kerättyjen tietojen suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Tietojen käyttöoikeus on vain niitä tarvitsevilla henkilöillä, joita kohdassa 1 ilmoitettu yhteyshenkilö hallinnoi.


9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on talletettu. 

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna yhteyshenkilölle.


Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le.


Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suo­ra­mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin.

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Kam­pan­ja­ti­li­tie­dot

On aika lopettaa leikkaukset ry

FI76 4600 0011 2405 83

Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.