Ville-Vayrynen_Banneri_v2_FINAL-me.jpg
Ville_V%C3%A4yrynen_vaalikuva-me.jpg

Arvot

On selvää, että kaikki nämä vuodet lääkärinä ja gastrokirurgina ovat muokanneet ajatusmaailmaani. Näin ollen sosiaali- ja etenkin terveydenhuollon asiat ovat lähellä sydäntäni.


Ympäristömme kantokyky on meidän kaikkien vastuulla. Tulevaisuutemme suhteen on ensiarvoisen tärkeää, että löydämme ympäristöä kuormittamattomia teknologisia ratkaisuja ja lii­ke­toi­min­ta­mal­le­ja.


Yrittämisen, palkkaamisen ja työnteon tulee olla kannustavaa kaikilla tulotasoilla sekä työllistäjän että työntekijän näkökulmasta. Hyvinvointi tehdään yhdessä työllä ja yrittämisellä.


Turvallisuus on koko yhteiskuntaamme läpileikkaava teema. Poliisien ja oikeuslaitoksen resursointi ovat tärkeimpiä kuntoon saatettavia seikkoja. Kuntapoliittisessa mielessä lähipalvelut on taattava. Tämä koskee niin terveydenhuoltoa, pelastustointa kuin koululaitostakin. Kaikki nämä ovat keskeisiä kuntalaisen turvallisuuden tunteeseen vaikuttavia seikkoja.

Terveys
Tu­le­vai­suus
Työ

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Kam­pan­ja­tie­dot:

Kampanjatiliyhteys:

Nordea FI14 1544 3000 0973 40

Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.