Ville_V%C3%A4yrynen_vaalikuva.jpg-me

Arvoja ja ajatuksia

On selvää, että kaikki nämä vuodet lääkärinä ja gastrokirurgina ovat muokanneet ajatusmaailmaani. Näin ollen sosiaali- ja etenkin terveydenhuollon asiat ovat lähellä sydäntäni.


Koska käsillä on aluevaalit, jotka koskettavat ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältöjä sekä pelastustointa, keskityn seuraavat kuukaudet ainosataan näille sektoreille. Painopiste on  luonnollisesti terveydenhuollossa, jonka kentän Keski-Suomessa tunnen varsin hyvin. Olen toiminut Keski-Suomen keskussairaalassa (nykyisin NOVA) vuodesta 2005 alkaen. Aluksi erikoistuvana lääkärinä ja sittemmin vuodesta 2012 lähtien erikoislääkärinä. Yliopistojaksoni suoritin Tampereen Yliopistollisessa sairaalassa. Olen tehnyt siellä myös pari eri­kois­lää­kä­ri­si­jai­suut­ta haimakirurgina. 2017 sain mahdollisuuden tutustua kolmen kuukauden ajan Oslon Rikshospitaletin maksakirugiseen yksikköön, joka on yksi Euroopan vilkkaimpia. 


Terveyskeskusurani vietin Hankasalmella ja lisäksi olen luottamustoimissa ollut neljän vuoden ajan Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja. Yksityissektorilla pidän vastaanottoa viikottain. Väitän siis tuntevani Keski-Suomalaisen terveydenhuollon useammalta eri kantilta ja lisäksi olen verkostoitunut alueella erittäin laajalti, omalla erikoisalallani myös kansainvälisesti. 

Terveys

Pe­las­tus­toi­mi

So­si­aa­li­huol­to

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.