Background
21.10.2020

Vaalit on kuntien parasta aikaa

Toimitin tällä viikolla Kokoo­muk­sen pii­ri­toi­mis­tol­le si­tou­muk­se­ni eh­dok­kuu­des­ta kevään 2021 kun­ta­vaa­lei­hin. Vaa­li­kuu­me alkaa hil­jal­leen jo nousta ja tässä on muutama kuukausi aikaa punoa juonia omaa sekä varsinkin pai­kal­lis­jär­jes­tön kampanjaa ajatellen. Olen en­sim­mäis­tä vuottani Muuramen pai­kal­lis­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja­na ja etenkin vaaleja ajatellen se tuo aivan uu­den­lai­sen tu­lo­kul­man seu­raa­viin kuu­kausiin.

Tähän voit lisätä Toimitin tällä viikolla Kokoomuksen piiritoimistolle sitoumukseni ehdokkuudesta kevään 2021 kuntavaaleihin. Vaalikuume alkaa hiljalleen jo nousta ja tässä on muutama kuukausi aikaa punoa juonia omaa sekä varsinkin paikallisjärjestön kampanjaa ajatellen. Olen ensimmäistä vuottani Muuramen paikallisjärjestön puheenjohtajana ja etenkin vaaleja ajatellen se tuo aivan uudenlaisen tulokulman seuraaviin kuukausiin. Ehdokashankinta on käynnissä omine haasteineen, kampanjan aikataulutusta, rahoitusta ja mainontaa pääsee suunnittelemaan tästä positiosta täysin uudenlaisten vastuiden sekä paineiden alla. Vaalityöryhmä on varsin motivoitunut ja kokemusta omaava, joten keltanokan on siinäkin mielessä helppo olla puheenjohtajan pallilla. Voisiko talveen enää herkullisemmista asetelmista lähteä?


Paikallinen Kokoomustoiminta on ollut jo vuosia varsin hyvähenkistä, keskustelevaa ja nimenomaan kuntamme etua ajavaa. Sama pätee itse asiassa koko paikalliseen puoluekarttaan ja muuramelaiseen kuntapolitiikkaan ylipäänsä. Jokainen puolue ajaa aidosti kunnan ja kuntalaisten asiaa, kaikki luonnollisesti hieman omista tulokulmastaan. Mitään suurempia poliittisia pelejä ei ole tarvinnut pelätä tai seurata. Siksi odotankin innolla tulevaa talvea ja vaalien ympärillä käytäviä keskusteluita kuntamme tulevista haasteista sekä mahdollisuuksista.


Tulevat vuodet tulevat olemaan kunnille kautta maan nykyisessä talouskehityksessä haasteellista aikaa. Sote-ratkaisu tulee läpi mennessään muuttamaan kuntien ydintoimintoja ja verokertymää merkittävästi. Vaikka toiminnot tulevat siirtymään taloudellisine vastuineen maakunnille ei tilanne ole esimerkiksi Muuramelle mitenkään ongelmaton. Esimerkkinä voisi mainita terveyskeskuksen vuodeosaston. Sen ylläpitäminen tuottaa tällä hetkellä muuramelaisille arvokasta ja arvostettua lähipalvelua. Palvelun kustannukset ovat kiistatta merkittävästi kalliimmat kuin ulkopuolelta ostettuna. Ero on todennäköisesti lähempänä miljoonaa kuin sen puolikasta, joten säästöpotentiaalia siellä olisi. Jos säästämisinnossa ajamme toiminnan alas, on kuitenkin hyvin todennäköistä, että maakunta ei sitä tule uudestaan aloittamaan. Se tuottaa vuodeosastopalvelut jossain, missä ne ovat aktiivisesti jo olemassa. Näin ollen hetkellinen ja merkittäväkin säästö voi heijastua Muuramen palveluihin varsin kauaskantoisesti. Meidän tuleekin miettiä, mikä on kuntamme kannalta paras tapa näyttäytyä tulevan maakunnan suuntaan palveluntarjoajana. Niinpä Sote tulee näyttelemään varsin suurta roolia parin seuraavan vuoden päätöksenteossa ainakin täällä Muuramessa.


Edessä on myös merkittäviä mm. kouluverkkoon, erityisopetukseen, veroäyriin, liikuntapaikkoihin ja liikenneväyliin liittyviä päätöksiä. Kuntapolitiikassa käsitellään jokapäiväiseen elämään vaikuttavia kysymyksiä, joten tulevat vaalit ovat kuntalaisen kannalta varsin merkitykselliset. Tulevien kuukausien aikana kannattaakin ottaa selvää ehdokkaista, heidän mielipiteistään ja arvomaailmoistaan. Erityisesti kannattaa tutkailla mahdollista omaa intoaan lähteä kuntapolitiikkaan ja ilmoittautua halukkaaksi omaan arvomaailmaan sopivan puolueen listoille. Jos oma aika ei riitä, soveltuvien kykyjen ilmiantaminenkin on varsin suotavaa. Nyt on tilaisuus rakentaa asukkaidensa näköistä kuntaa seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.