Background
9.11.2020

Kaipaan johtajia, en kovia jätkiä

Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­leis­ta muodostui erikoinen muutaman päivän maa­il­man­laa­jui­ses­ti seurattu jän­ni­tys­näy­tel­mä. Lop­pu­tu­los oli kuitenkin jopa yl­lät­tä­vän selvä. Suurin jännitys tällä hetkellä kohdistuu siihen, missä vaiheessa Pre­si­dent­ti Trump myöntää tappionsa vai onko vielä edessä viikkojen tai jopa kuu­kausien junnaava oi­keus­sa­li­fars­si. Kiis­tä­mät­tä ja täysin ym­mär­tä­mät­tä­kään kaikkia Trumpin si­sä­po­liit­ti­sia ansioita voin re­hel­li­ses­ti sanoa olevani tyy­ty­väi­nen Joe Bidenin va­lin­nas­ta.

Tähän voit lisätä Yhdysvaltain pre­si­den­tin­vaa­leis­ta muodostui erikoinen muutaman päivän maailmanlaajuisesti seurattu jännitysnäytelmä. Lopputulos oli kuitenkin jopa yllättävän selvä. Suurin jännitys tällä hetkellä kohdistuu siihen, missä vaiheessa Presidentti Trump myöntää tappionsa vai onko vielä edessä viikkojen tai jopa kuukausien junnaava oikeussalifarssi. Kiistämättä ja täysin ymmärtämättäkään kaikkia Trumpin sisäpoliittisia ansioita voin rehellisesti sanoa olevani tyytyväinen Joe Bidenin valinnasta. Ensituntumani on, että Euroopassa yleisimminkin oikeistopopulisteja lukuun ottamatta ollaan varsin huojentuneita lopputuloksesta. Uskon ja toivon sen tervehdyttävän USA:n suhteet NATO-liittolaisten, WHO:n, YK:n ja kansainvälisen ympäristöyhteistyön suuntiin.


USA:n kak­si­puo­lue­jär­jes­tel­mään perustuva politiikka on varsin raastavaa ja mustavalkoista. Tämä korostuu ja kärjistää keskustelua varsinkin vaalien alla. Näkemykset ovat kärkeviä ja voimasuhteiden muutokset aiheuttavat äkkinäisiä heilahteluita kuten neljä vuotta sitten nähtiin. Vaalikamppailuiden viihdearvo toki nousee ulkopuolisen katsojan silmissä, mutta samalla tulee myös tilaa henkilöön käyvälle ja tyylittömällekin keskustelulle, jolla ei ole varsinaista poliittista sisältöä juuri nimeksikään. Presidentti Trump on tehnyt tämän tyylisestä keskustelusta oman tavaramerkkinsä etenkin sosiaalisen median nopeasyklisessä maailmassa. Toivon ja uskon, että juuri tämä oli se kuoppa, johon hän lopulta kompastui. Ei sisäpolitiikka, talousosaaminen tai ulkopoliittiset suhteet. Nimenomaan sivistymätön, riitaa haastava ja egosentrinen ulosanti, joka ei antanut arvoa vastakkaisille mielipiteille.


Oma poikani kannatti ääntenlaskun aikana Trumpia, koska ”Trump on Presidentti ja kova jätkä.” Itse toivoisin, että lapsemme eivät näkisi maailman johtajissa ”kovia jätkiä” vaan humaaneja, määrätietoisia, yhteistyökykyisiä ja karismaattisia valtiomiehiä sekä –naisia. Sellaisia, jotka herättävät kunnioitusta ja luottamusta olemuksellaan ja ulosannillaan sekä osaavat käyttäytyä asemansa mukaisesti. Eivät välttämättä jaa kaikki keskenään tai kanssamme samoja arvoja, mutta hyväksyvät tilanteen ja pyrkivät löytämään tavan keskustella hankalistakin aiheista vastapuolta kunnioittaen ja tarvittaessa kompromisseja hakien.


Poliittiset ristiriidat ovat pitkälti pysyviä kak­si­puo­lue­jär­jes­tel­mäs­sä ja sisäpoliittiset suvantovaiheet ovat varmasti harvassa. Ulkopuoliselle viimeiset neljä vuotta ovat kuitenkin näyttäytyneet täydellisen kaoottisina. Siksi toivon näiden vaalien ratkenneen juurikin ehdokkaiden henkilöihin ennemmin kuin heidän viestinsä poliittiseen sisältöön. Jos näin on, niin meillä on ehkä vielä toivoa kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin tervehtymisestä. Kuten CNN:n kommentaattori Van Jones tunnepitoisessa yhteenvedossaan kuvaili: ”It`s easier to be a parent this morning. It`s easier to tell your kids, character matters”. Olen täysin samaa mieltä. Tarkoitus ei pyhitä keinoja. Ollaan ihmisiä ihmisille, myös politiikassa.

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.