Background
30.1.2022

Yh­teis­työl­lä uutta luomaan

"Joh­ta­ja­va­lin­taan tulee panostaa. Meidän tulee saada johtaja, joka omaa tar­vit­ta­vat taidot hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­seen, ta­lou­den­pi­toon ja lisäksi hallitsee hy­vin­voin­tia­lu­een toi­min­ta­ken­tän."

Maamme kaikkien aikojen ensimmäiset aluevaalit käytiin viikko sitten ja tässä on ollut hetki aikaa sulatella tulosta. Valtakunnallisesti Kokoomus oli kärjessä. Tämä on luonnollisesti erinomainen seikka, etenkin otettaessa huomioon se, etteivät helsinkiläiset äänestäneet ollenkaan. Keski-Suomessa jäimme odotetusti Keskustan ja SDP:n taakse, mutta ääniosuuteemme voi olla tyytyväinen ja paikkoja saimme ehkäpä tuon yleisimmin ennakoidun 11. Läpimenijöissä on edustettuna laaja kirjo keskisuomalaisia puolueemme edustajia sekä maantieteellisestä että ammatillisesta näkökulmasta. Kaikkiaan tulosta voi pitää kannaltamme hyvänä.


Oma tulokseni ylitti odotukset. Lopullinen äänimääräni oli 2957 ja sillä irtosi koko maakunnan ykköstila yllättävänkin selkeällä erolla. Tuhannen äänen lisäys eduskuntavaalien tulokseen oli itselleni yllätys, jonka otan tyytyväisenä ilomielin vastaan. Tällaisella vaalituloksella on varsin rohkaisevaa lähteä rakentamaan poliittista tulevaisuuttaan. Kiitän vielä kerran jokaista äänestäjää ja tukijaani luottamuksesta.


Aluevaltuustolla on edessään työteliäs vuosi ennen kuin hyvinvointialue käynnistää toimintansa tammikuussa 2023. Erityisen suureen merkitykseen noussee hyvinvointialueen johtajan rekrytointiprosessi, joka on yksi ensimmäisiä tehtäviämme. Vaikka kuinka haluaisin korostaa poliittisen päätöksenteon merkitystä hyvinvointialueen mahdollisessa menestystarinassa, tulee osaava henkilökunta ja virkamiestason operatiivinen toiminta olemaan kaiken kivijalka. 


Johtajavalintaan tulee panostaa. Meidän tulee saada johtaja, joka omaa tarvittavat taidot hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­seen, taloudenpitoon ja lisäksi hallitsee hyvinvointialueen toimintakentän. Etenkin uuden organisaation rakennusvaiheessa näkisin kokemuksen sote- ja/tai pelastusalalta erityisen tärkeäksi. Näin tietynlainen kosketuspinta käytännön toimintaan ja kentän lainalaisuuksiin tulisi luonnostaan ja perusasioiden opetteluun ei tarvitsisi käyttää arvokasta aikaa.


Toinen haaste aluevaltuustoilla tulee olemaan tulevan mallin perusajatuksen sisäistäminen. Emme voi rakentaa sote- tai pelastuspalveluja vain tiettyjen kuntien tai kuntaryppäiden etu mielessämme. Yksittäiset valtuutetut eivät voi olla ajamassa vain omien kuntiensa asiaa, joskin he tuovat arvokasta näkemystä systeemin rakentamiseen omasta kuntataustastaan. He tietävät, minkälaisia palveluita tietyn asukastiheyden alueilla tarvitaan ja arvostetaan. Tärkeintä olisikin lähtökohtaisesti häivyttää kuntarajat päätöksenteosta ja keskittyä suunnittelemaan pal­ve­lu­koko­nai­suut­ta yhteen 270 000 asukkaan kokonaisuuteen, jossa on useita laajuudeltaan ja palvelutarpeiltaan erisävyisiä väestökeskittymiä.


Odotan tulevaa valtuustokautta innolla. Pääsemme rakentamaan uutta organisaatiota ja kehittämään halutessamme täysin uudenlaisia palvelurakenteita. Tämä vaatii päätöksenteolta innovatiivisuutta ja liiallisesta politikoinnista vapaata yhteistyökykyä. Olisi suuri yllätys, jos tuleva hyvinvointialueemme toimisi parhaiten juuri yksittäistä poliittista ideologiaa palvellen. Siksipä jokaisen poliittisen ryhmittymän tulee varautua erilaisten kompromissien välttämättömyyteen. Joskus paras toimintamalli löytyy omasta ideapankista, joskus taas naapurista. Uskon vahvasti, että kykenemme aidosti keskisuomalaista asukasta parhaimmalla tavalla palvelevaan päätöksentekoon alusta saakka. Puolue-, kunta- ja ammattirajat ylittävä saumaton yhteistyö tulee nousemaan avainasemaan etenkin kuluvan vuoden aikana. On hienoa päästä yhdessä rakentamaan uutta sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden alueellista kokonaisuutta jokaisen keskisuomalaisen parhaaksi.

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Kam­pan­ja­ti­li­tie­dot

On aika lopettaa leikkaukset ry

FI76 4600 0011 2405 83

Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.