Background
19.1.2022

Kuntien merkitys hy­vin­voin­nil­le on jat­kos­sa­kin suuri

"Kuntien ja kun­ta­lais­ten vastuu hy­vin­voin­nis­ta, ta­lou­del­li­ses­ti tai toi­min­nal­li­ses­ti ei siis ole ka­toa­mas­sa minnekään. Se vain hieman muuttaa muotoaan."

Aluevaalit siirtävät kunnilta sotepalvelut hyvinvointialueille. Paljon on keskusteltu siitä, kuinka kunnan vastuut kapenevat ja jäljelle jää hieman oikaisten ainoastaan opetus ja kaavoitus. On esitetty aivan perusteltukin pelko siitä, että kuntien mahdollisuudet vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin kapenevat lakiuudistuksen myötä vallan valuessa keskushallinnolle. Kuntien vastuu asukkaidensa suuntaan myös hyvinvoinnin suhteen kuitenkin säilyy edelleen, painopisteiden ainoastaan hieman muuttuessa.


Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyö on jatkossa ensiarvoisen tärkeää. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen on edelleen kuntien ensisijainen tehtävä. Jos tuo työ tehdään hyvin ja pitkäjänteisesti, saadaan kauaskantoisia etuja aina pitkälle aikuisikään ja parhaimmillaan läpi koko elämän kantaen. Opetustoimeen, lasten ja nuorten liikuntaan sekä kuntalaisten lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­siin panostaminen tulee olemaan ratkaisevaa sen suhteen, kuinka paljon kuntalaiset tulevat hyvinvointialueen palveluita tarvitsemaan.


Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kustannukset eivät ole poistumassa kuntalaisten niskasta mihinkään, vaikka osa hallituspuolueiden edustajista tällä on ilakoinutkin. Kustannukset katetaan edelleen verorahoilla, joten taakan kantavat edelleen kansalaiset eli kuntalaiset, ainoastaan eri verokertymästä kuin aiemmin. Siksipä on kaikkien, sekä kuntien että kuntalaisten etu, että kunnat jatkavat omaa hyvinvointityötään entiseen tapaan, hieman enemmän ehkäisevään toimintaan keskittyen.


Koululiikunta, lasten ja nuorten liikunta- ja harrastetoiminta sekä nuorisotyö ovat avainasemassa tulevien vuosien palveluntarvetta ajatellen. Kuntien ja hyvinvointialueen välillä tulee olla aktiivinen yhteistyö ehkäisevän toiminnan suhteen. Vaaran merkit on havaittava ajoissa ja niihin reagoitava, ennakkoluulottomia hankkeita tulee rohkaista alulle ja edelläkävijäkuntia palkita. Koululaisten harrastetoiminnassa tulee olla aktiivinen ote harrastamisen Suomen mallin mukaisesti.


Kuntien ja kuntalaisten vastuu hyvinvoinnista, taloudellisesti tai toiminnallisesti ei siis ole katoamassa minnekään. Se vain hieman muuttaa muotoaan. Meidän täytyy edelleenkin kasvattaa lapsemme ja nuoremme terveiksi sekä hyvinvoiviksi aikuisiksi. Siinä työssä hyvinvointialueilla on vain rajallisesti annettavaa. Tärkein apu tulee aktiivisen yhteistyön merkeissä. Kunnilla, kuntalaisilla ja kuntapäättäjillä tulee jatkossakin olemaan merkittävä rooli kuntien paikallisväriin, elinvoimaan ja asukkaidensa hyvinvointiin.

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Kam­pan­ja­ti­li­tie­dot

On aika lopettaa leikkaukset ry

FI76 4600 0011 2405 83

Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.