Background
9.1.2022

SOTE-keskus ja lä­hi­pal­ve­lut, mitä ne ovat?

"Sote-keskus ei ole synonyymi lä­hi­pal­ve­luil­le."

Lähipalvelut ja sote-keskusten sijainti ovat nousseet keskeisiksi puheenaiheiksi aluevaalien alla. Lähipalvelut luvataan turvata kaikille asukkaille. Sote-keskus taataan jokaiseen kuntaan ja suurempaan taajamaan tai kaupunginosaan näitä palveluita tuottamaan. Tästä poikkeava ajattelu tulkitaan keskittämiseksi ja palveluiden leikkaamiseksi. Mustavalkoinen sävy on ymmärrettävää vaalien alla, mutta toisaalta ajaa keskustelun suhteellisen hedelmättömäksi kärjistelyksi ilman merkittävää lisäarvoa itse asialle. Sote-uudistuksessa on joitain lupaaviakin elementtejä ja hyvä mahdollisuus kehittää järjestelmäämme, kunhan emme pilaa mahdollisuutta ylenmääräisellä politikoinnilla.


Jos keskustelua halutaan käydä tiettyjen termien ympärillä, olisi hyvä avata mahdollisimman tarkasti, mitä niillä tarkoitetaan. Lähipalveluiden turvaamisesta puhuminen on poliittista jargonia ja ajanhukkaa, johon allekirjoittanutkin on syyllistynyt. Ensin tulee määrittää lähipalvelut. Mitä ne ovat? Mitkä palvelut tulee saada omasta taajamasta tai kaupunginosasta? Onko ainoastaan sote-keskus yhtä kuin lähipalvelut? Luonnollisesti kaikki haluavat tuottaa lähipalvelut paikallisesti, mutta erot puolueiden ja ehdokkaiden välillä löytynevät näiden palveluiden määrittelystä.


Sote-keskus on toinen epämääräinen termi, joka toistuu vaalipuheissa. Sen määrittely olisi vielä tärkeämpää hedelmällisen keskustelun kannalta. Etenkin jos sitä haluaa käyttää kampanjaratsuna, kuten voimakkaimmin nimenomaan aluehallintoa ja tässä mielessä kuntarajojen häivyttämistä ajanut Keskusta tuntuu tekevän. Onko sote-keskuksessa vuodeosasto? Jos lääkärinpalvelut ovat saatavissa kahtena päivänä viikossa, muutaman tunnin kerrallaan, voidaanko puhua sote-keskuksesta? Onko sote-keskuksessa päivystystä, kuvantamista tai näytteenottoa? Miten sijoitetaan päihdekuntoutus ja katkaisuhoito? Onko sosiaalitoimen sijaittava fyysisesti saman katon alla, jotta voidaan puhua sote-keskuksesta? Jos näin on, niin miksi?


Maahamme ollaan nyt luomassa toistakymmentä vuotta kätilöityä uutta järjestelmää. Yksi keskeisiä ajatuksista on ollut aluehallintoon siirtyminen ja kuntien päätäntävallan riisuminen. Tavoitteina on mainittu avoimesti suuremmat järjestäjät, kus­tan­nus­te­hok­kaam­pi toiminta jne. Nyt ollaan kuitenkin lukittautumassa vanhaan pal­ve­lu­verk­koko­ko­nai­suu­teen pitäen kuntia perusyksikköinä. Käytännössä palveluverkostoa ei siis haluta uudistaa ja ollaankin ainoastaan remontoimassa hallintomallia.

Itse olen ymmärtänyt uuden lainsäädännön niin, että aluevaltuusto tarkastelee hyvinvointialuetta kokonaisuutena ilman kuntarajoja. 250 000 saman rajan sisäpuolella asuvalle keskisuomalaiselle tulee järjestää tasavertaiset ja kustannustehokkaat palvelut. Ainoastaan maakunnan rajoja ja sen sisällä sijaitsevien väestökeskittymien sijaintia sekä kokoa tarkastelemalla voidaan luoda aidosti vaikuttava ja kaikille tasapuolinen verkosto. Usein nuo keskittymät noudattavat kuntarajoja, aina eivät. Vanhan palveluverkoston kopiointi ei voi olla ratkaisu, jos haetaan aidosti uusia toimintatapoja ja pyritään hillitsemään kustannuskehitystä.


Toivon, että ensi vuonna meillä on varsin pitkälle viety suunnitelma ja alun toteutustakin innovatiivisesta, dynaamisesta ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ta tavasta järjestää palvelut kaikille keskisuomalaisille. Sote-keskus ei ole synonyymi lähipalveluille. Lähipalvelua voi olla etäyhteyksin Novasta Pihtiputaalle pidetty 10 minuutin syöpäkontrolli. Lähipalvelua on kunnassa vieraileva radiologi, sosiaalityöntekijän kotikäynti ja kotisairaanhoito. Lähipalvelua voi olla helppokäyttöinen älypuhelinsovellus tai tarkkaan harkittu tekoälyn hyväksikäyttö. Sote-keskus taas voi aivan hyvin olla yhteisnimitys useammalle erilliselle mielekkäästi sijoitetulle toimipisteelle.


Mitä tahansa teemme, sen tulee palvella alueen asukkaista, ei kuntia tai yksittäisen puolueen visiota omien lupauksiensa lunastamisesta. Päivystystä, vuo­deo­sas­to­pal­ve­lui­ta ja kuvantamista on jo keskitetty tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti vuosien ajan, niitä ei vain yhtäkkiä luettukaan enää lähipalveluiksi. Digitalisaatio, erilaiset liikkuvat yksiköt ja teknologian hyödyntäminen avaavat mahdollisuuksia vaikuttavampaan palveluntarjontaan. Jos niiden avulla löytyy mahdollisuus kus­tan­nus­te­hok­kaa­seen toimintaan yksilön palvelun vaarantummatta, niitä kannattaa rohkeasti hyödyntää. Maailma muuttuu ja sitä muutosta voi myös hyödyntää, eikä laittaa päätänsä pensaaseen. Toivon, että kenenkään palveluita ei leikata ja palvelutaso säilyy tasapuolisesti. Siihen kuitenkin vaaditan uudenlaista ajattelua, pysähtyneisyyteen ei ole varaa.

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Kam­pan­ja­ti­li­tie­dot

On aika lopettaa leikkaukset ry

FI76 4600 0011 2405 83

Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.