Background
28.12.2021

Kes­ki­suo­ma­lai­nen eri­kois­sai­raan­hoi­to on turvassa, Könttäkin tietää sen (mielipide Ksml 28.12.2021)

"On tur­haut­ta­vaa seurata tällaista tyh­jän­päi­väi­tä kam­pan­ja­teat­te­ria juuri silloin, kun meillä olisi erin­omai­nen tilaisuus kes­kus­tel­la aidosti kes­ki­suo­ma­lai­sen ter­vey­den­huol­lon tu­le­vai­suu­des­ta."

Keskustan kansanedustaja ja aluevaaliehdokas Joonas Könttä asettuu mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­saan (Ksml 27.12) ärhäkkäästi puolustamaan keskisuomalaista eri­kois­sai­raan­hoi­toa. Ulostulo liittyy Perussuomalaisten puoluesihteerin Arto Luukkasen STTK:n vaalipaneelissa lipsauttamaan sammakkoon, jonka mukaan erikoissairaanhoito tulisi maassamme keskittää yliopistollisiin sairaaloihin.


Kiinnitin itsekin tuohon kommenttiin huomiota, mutta suomalaista ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mää ymmärtävänä tiedän huolen olevan turha. Toivon todella, että myös Joonas Könttä kansanedustajana tietää. Arto Luukkanen kyllä käsittää sen verran systeemimme lainalaisuuksista, että kyseessä oli todennäköisesti terminologiaan liittyvä lipsahdus.


Maassamme on tällä hetkellä viiden yliopistosairaalan lisäksi kuusitoista keskussairaalaa ja lukuisia pienempiä eri­kois­sai­raan­hoi­don palveluita tarjoavia yksiköitä. Yli­opis­to­sai­raa­loi­den kantokyky ei edes teoriassa riitä ottamaan vastuuta koko maan eri­kois­sai­raan­hoi­don tarpeesta. Yhtälö on siis täysin absurdi. Keskisuomalainen erikoissairaanhoito on siinä mielessä täysin turvattu. Kuten mainittua, kansanedustajamme taatusti tämän tietää.


On turhauttavaa seurata tällaista tyhjänpäiväitä kampanjateatteria juuri silloin, kun meillä olisi erinomainen tilaisuus keskustella aidosti keskisuomalaisen terveydenhuollon tulevaisuudesta. Minkälaisen palveluverkoston muodostamme? Miten saada sairaala Novan kapasiteetti täysimääräisesti käyttöön? Mitä eri­kois­sai­raan­hoi­don palveluita viemme terveyskeskuksiin? Kuinka näyttäytyä houkuttelevana työnantajana jatkuvasti kiristyvässä hoitoalan työvoimatilanteessa? Miten palauttaa terveyskeskusten vetovoima? Uskoisin näiden kysymyksien kiinnostavan myös äänestäjiä.


Hienoa, että Joonas Könttä esiintyy ärhäkkänä eri­kois­sai­raan­hoi­tom­me puolustajana. Ehkäpä poliittiseen vainuun kuuluu kyky valita taistelut, joita ei voi hävitä. Olisin kernaasti nähnyt vastaavan ulostulon vuosi sitten, kun keskisuomalainen erikoissairaanhoito kaipasi aidosti puolustajaa raskaan syöpäkirurgian osalta. Huoltamme ilmaisevaan adressiin kertyi viikon aikana yli 17 000 nimeä, mutta tuo episodi ei Köntältä mielipidettä kirvoittanut.


Ville Väyrynen

Kirurgi

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Aluevaaliehdokas (kok.)

Muurame

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Kam­pan­ja­ti­li­tie­dot

On aika lopettaa leikkaukset ry

FI76 4600 0011 2405 83

Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.