Background
28.12.2021

Joh­ta­mis­tai­dot ja -jär­jes­tel­mä kes­kei­ses­sä asemassa hy­vin­voin­tia­lueil­la

"Yk­si­löi­den joh­ta­mis­tai­to­jen lisäksi jatkossa tulisi tar­kas­tel­la laajemmin myös joh­ta­mis­jär­jes­tel­miä"

Kuten HUS:n viimeaikaiset sekoilut hoitajien koronalisineen ja itsetulostettavine kan­nus­tus­kort­tei­neen osoittavat, julkisen terveydenhuollon johtaminen on haastavaa puuhaa. Hallintorakenteet ovat monimutkaisia ja eritasoisia väliportaan johtajia löytyy loputtomasti sekä lääke- että hoitotieteen puolelta. Ja juuri tuo kaksilinjainen johtamisjärjestelmä tuo omat erikoisuutensa kokonaisuuteen. Osasto-olosuhteissa hoitajilla ja lääkäreillä on omat esimiehensä niin, ettei kenelläkään ole johtovastuuta kokonaisuudesta. Osastolla työskentelevillä sairaalahuoltajilla taas johtaminen rakentuu aivan omalle polulleen. Rivityöntekijän voi ajoittain olla hankala hahmottaa keneltä anoo lomansa tai koulutusvapaansa varsinkin, kun tyypillisesti kyseessä on kaksi eri henkilöä.


Perinteisesti lääketieteessä johtavat positiot on saavutettu tieteellisten ansioiden tai virkaiän perusteella. Ylilääkärin pestit onkin nähty jonkinlaisena palkkiona edellä mainituista eikä niinkään osoituksena nimenomaisen yksilön johtamishaluista tai -kyvyistä. Tämän seurauksena kunkin yksilön johtamistaidot ovat olleet sattumankauppaa. Joukkoon mahtuu selkeitä onnistumisia, mutta toisaalta myös johtamisen suhteen aika lailla välinpitämätöntä oleskelua. Tähän on onneksi saatu muutos ja myös lääkärikunta on alkanut hankkia itselleen johtamispätevyyttä. Tämä on ensiarvoisen tärkeää ammattikunnan kannalta, jotta lääketieteellisen asiantuntemuksen ympärille vastuutettu toiminta saa myös pitää lääketieteellisen johtonsa. Aihetta olen käsitellyt blogissani jo viime vuoden puolella, eikä tässä siitä sen enempää.


Yksilöiden johtamistaitojen lisäksi jatkossa tulisi tarkastella laajemmin myös joh­ta­mis­jär­jes­tel­miä. Työntekijöiden tulee yksiselitteisesti tietää, kuka heidän esimiehensä on ja mielellään koko ketju lähiesimiehestä huipulle saakka. Liialliset portaat tulee tiputtaa pois tai vähintään kaventaa niitä. Ainakin sairaalamaailmassa tuntuu löytyvän jos jonkinmoista nimellistä väliportaan johtoa loputtomiin varsinaisen päätäntävallan kuitenkin pysyessä harvojen käsissä. On tilanteita, joissa edes ylilääkäreillä ei tunnu olevan merkittävää päätäntävaltaa oman erikoisalansa suhteen, saati sitä koskevaa budjettivastuuta.


Jotta voisimme motivoida lääkärikuntaa hankkimaan johtamiskoulutusta ja kehittämään itseään tuolla saralla, heille tulisi kantamansa vastuun lisäksi pystyä antamaan myös valtaa. Esimerkiksi erikoisalojen ympärille kasatut lääkärijohtoiset lii­ke­lai­tos­tyyp­pi­set mallit voisivat olla kokeilemisen arvoinen ratkaisu. Ymmärtääkseni Sydänsairaalasta on erinomaisia kokemuksia sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Tämä on yksi keino pitää toiminta julkisena, mutta ottaa siihen yksityispuolelta tuttuja hyväksi havaittuja elementtejä.


Tavoitteeni ei ole monopolisoida johtavia positioita ainoastaan lääkäreiden saataville. Toivon ainoastaan, että lääkäriedustus pysyy vahvana kaikilla niillä portailla, joiden päätöksenteko vaikuttaa tavalla tai toisella potilastyöhön. Tärkeintä olisi ymmärtää johtamistaitojen merkitys läpi kaikkien ammattiryhmien. Virkaikä, tieteellinen pätevyys tai kliiniset taidot eivät pätevöitä johtajaksi, oli kyse sitten lääkäristä tai hoitajasta. Kuhunkin tehtävään vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia ja toivoisinkin, että tulevalla hyvinvointialueella panostetaan suorittavan henkilökunnan lisäksi myös laadukkaaseen joh­ta­ja­rek­ry­toin­tiin.

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Kam­pan­ja­ti­li­tie­dot

On aika lopettaa leikkaukset ry

FI76 4600 0011 2405 83

Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.