Background
17.12.2021

Ongelmat kannattaa ratkaista niissä rypemisen sijaan

"Kaiken tämä kritiikin keskellä tulisi muistaa, että eri­kois­sai­raan­hoi­tom­me on edelleen maamme kus­tan­nus­te­hok­kain­ta, meillä on Suomen uusin sairaala ja monilla eri­kois­aloil­la aloilla olemme val­ta­kun­nan kär­ki­ta­soa."

Sairaanhoitopiiri ja sen mukana koko keskisuomalainen erikoissairaanhoito suuntaa kohti aluevaaleja hieman hämmentyneissä tunnelmissa. Sairaala Novan kustannuksiin ja käynnistämiseen on liittynyt omia ongelmiansa, jotka itse yhdistän pääosin suunnitteluvaiheen ratkaisuihin. Tie­to­jär­jes­tel­mä­saa­ga lienee tuttu kaikille ja sen suhteen ollaan jonkinlaisessa välitilassa. Viimeisimpänä käänteenä sairaanhoitopiirin johtajan julkisuudessa jo otsikoitu irtisanoutuminen/erottamisprosessi vie meidät alueena erityisen haastavaan tilanteeseen vain vuosi ennen uuden organisaation käynnistämistä.


Sairaanhoitopiiri joutuu keksimään jonkinlaisen pätkätyöratkaisun tai todennäköisimmin sisäisen järjestelyn vuodeksi, koska hyvinvointialue valitsee aikanaan oman johtajansa ja näiden rekrytointien yhdistäminen samaan pakettiin lienee lainsäädännöllinen mahdottomuus. Tulevan vuoden aikana toimiva ja täysimääräisesti resursoitu ylin johto on ensisijaisen tärkeää ja ratkaisu on löydettävä viipymättä.


Itse sairaalan keskeinen haaste on pohjaratkaisu, joka osittain syö tilaa tehokkuudelta ja työnteon mielekkyydeltä. Arkkitehtuurin ongelma on sen pysyvyys verrattuna esimerkiksi toimintatapoihin, joita voidaan muokata rajattomasti, pohjaratkaisun suomissa rajoissa tietenkin. Juuri tästä syystä nyt tarvitaan varsin luovia ja radikaalejakin ratkaisuja, jotta saamme modernista sairaalastamme ulosmitattua kaiken mahdollisen terveyshyödyn keskisuomalaiselle potilaalle.


Sairaala Novaan, tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­ses­siin ja sairaanhoitopiirin johtoon liittyvässä keskustelussa on tiettyjä nykymuodin mukaisia mustavalkoisia piirteitä. Ongelmia on mielestäni henkilöity jopa liiaksi yhden ihmisen taakaksi. Ymmärrän johtajan vastuun, mutta syntyneisiin ongelmiin on muitakin taustasyitä, kuin yhden virkamiehen tekemät ratkaisut. Toisaalta ihmettelen myös vastapuolen puheita kuntavaaleissa menestyneistä ”Impivaaralaisista, kehitysvastaisista voimista”. Onko tämä todellakin tapa, jolla haluamme keskustella terveydenhuoltomme tulevaisuudesta historiallisen suuren uudistuksen kynnyksellä?


Uskoisin jokaisen toimijan prosessien kaikissa vaiheissa olleen liikkeellä aidosti paikallisen terveydenhuollon parhaaksi. Kukaan ei ole tarkoituksella budjettia ylittänyt, hankaloittanut suunnitelmillaan ammattilaisten päivätyötä tai sotkenut tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­tia. Yhtä harvassa lienevät päättäjät, jotka lähtevät politiikkaan vastustaakseen kehitystä. Jokaisella on varmasti ollut oma hyvää tarkoittava päämääränsä ja perusteltu mielipiteensä. Prosessien kulku tulee tietenkin selvittää, mutta lähtökohtainen mustavalkoistaminen ja syyllisten osoittelu ei johda mihinkään.


Kaiken tämä kritiikin keskellä tulisi muistaa, että eri­kois­sai­raan­hoi­tom­me on edelleen maamme kus­tan­nus­te­hok­kain­ta, meillä on Suomen uusin sairaala ja monilla erikoisaloilla aloilla olemme valtakunnan kärkitasoa. Aivan huonosti ei siis asiat ole, ja meillä onkin Keski-Suomessa paljon puolustettavaa (ja samalla menetettävää) eri­kois­sai­raan­hoi­don saralla


Nyt tuleekin eri­kois­sai­raan­hoi­don osalta suunnata katseet näihin kolmeen esittämääni ongelmaan ja etsiä niihin ennakkoluulottomia ratkaisuja. Lähtökohtamme ovat erinomaiset. Ammattitaitoinen ja ratkaisukeskeinen henkilökunta maamme modernimmassa sai­raa­laym­pä­ris­tös­sä. Jos tähän saadaan yhdistettyä laadukas ja henkilöstön näkökulmat huomioonottava johtaminen sekä yhteneväinen päämäärä, mikä voisi mennä pieleen? Vaalien jälkeen kuluu 11 kuukautta ja käsissämme on hyvinvointialue. Aikaa ei ole tuhlattavaksi jonninjoutavaan sapelinkolisteluun.

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.