Background
1.12.2021

Vuo­deo­sas­to Muuramen valt­ti­kort­ti­na

"Nyt uskon, että juuri tuo vuo­deo­sas­to on meille se kaivattu hihaässä, jonka varaan kannattaa laskea pai­kal­li­sen kattavan pal­ve­lu­tuo­tan­non jatkuvuus."

Muuramen terveydenhuolto on ollut perinteisesti hyvässä maineessa. Lääkäriin, hammaslääkäriin ja hoitajalle on päässyt varsin kohtuullisessa ajassa. Palvelut on tuotettu edullisesti asukasmääriin suhteutettuna sekä pe­rus­ter­vey­den­huol­lon että eri­kois­sai­raan­hoi­don puolella. Myös tarvevakoidut kulut, jotka ottavat huomioon väestön iän, sairastavuuden ja niistä johdetun laskennallisen palveluntarpeen, ovat olleet valtakunnan alhaisimpia. Potilaat ovat tyytyväisiä ja henkilöstö jaksaa pääosin erinomaisesti. Vuodeosasto on vetänyt hyvin ja ollut jopa hieman vajaatäytöllä samaan aikaan, kun muilla maakunnan vuodeosastoilla on ongelmia potilaspaikkojen riittävyyden kanssa.


Muuramessa on odoteltu uuteen maakunta-soteen siirtymistä hieman pelonsekaisin tuntein. On olemassa perusteltu huoli palvelutason heikkenemisestä ja tarjonnan kaventumisesta. Sijaintimme lähellä keskuskaupunkia voi olla kaksiteräinen miekka. Toisaalta sairaala on lähellä ja kulkuyhteydet kunnossa. Olemmeko kuitenkin niin lähellä Jyväskylää, että se houkuttaa keskittämään ja purkamaan tiettyjä toimintoja juurikin välimatkaan vedoten? Viimeiset pari vuotta olemmekin miettineet kuumeisesti ratkaisua siihen, miten Muuramen tulisi valmistautua tulevaan or­ga­ni­saa­tio­muu­tok­seen ja pyrkiä säilyttämään palvelutarjontansa korkealla tasolla myös jatkossa.


Mielestäni Muuramen tulee näyttäytyä mahdollisimman houkuttelevana toimipaikkana tulevan aluehallinnon silmissä. Meidän sote-kokonaisuutemme tulee olla niin hiottu, ettei sitä katsota tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sek­si hajottaa. Jossain vaiheessa pohdimme vuodeosastomme tulevaisuutta ja se jopa näyttäytyi houkuttelevana säästökohteena etenkin vajaakäytön seurauksena suhteellisen korkeaksi nousseet hoi­to­päi­vä­kus­tan­nuk­set huomioon ottaen. Olisiko hoitovuorokausia voinut ostaa vaikkapa Jyväskylästä?


Nyt uskon, että juuri tuo vuodeosasto on meille se kaivattu hihaässä, jonka varaan kannattaa laskea paikallisen kattavan palvelutuotannon jatkuvuus. Jyväskylässä ei ole sairaalan eteläpuolella ter­veys­kes­kus­ta­sois­ta vuodeosastoa. Tampereelle päin ajaessa Muuramessa on ainoa vuodeosasto ennen Jämsää. Säynätsalo, Muurame, Korpilahti ja Keljonkangas tarvitsevat kaikki osansa palveluista. Nyt uuden yhteisen organisaation alle siirryttäessä Muuramen jo toimiva, hyväkuntoinen ja tilava vuodeosasto on mielestäni luonnollinen ratkaisu myös edellä mainittujen alueiden palveluita tuottamaan. Jos talossa on vuodeosasto, on myös mielekästä pitää muut palvelut, kuten näytteenotto, arki-iltapäivystys, kattava vastaanottotoiminta ja tietyt muut tukipalvelut tämän toiminnan ympärillä.


Näkisin siis, että vuodeosastosta kiinni pitäminen on ollut viisas ratkaisu. Toivonkin sen kantavan hedelmää muuramelaisten hyväksi tulevan hyvinvointialueen muodossa. Uskon, että Muuramessa saadaan jatkossakin laadukasta terveydenhuollon palvelua, jonka peruskivenä toimii vireä ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti hyödynnetty vuodeosasto.

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.