Background
16.11.2021

Sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä pitää nyt katsoa jo Aster-päätöksen ohi (mielipide ksml 16.11.2021)

"Tar­vit­sem­me­kin jon­kin­lai­sen kom­pro­mis­sin ja ta­voit­tee­na tulisi olla jär­jes­tel­mä, joka helpottaa myös kal­tais­te­ni it-um­mi­koi­den elämää."

Sairaanhoitopiirin valtuusto teki 15.10. rajun, mutta perustellun päätöksen irtautuessaan Aster-projektista. Otan osaltani vastuun tästä, sillä arvostelin projektin toteutusta avoimesti ja Muuramen kuntapäättäjänä osallistuin myös Muuramen kunnan päätöksentekoon, jossa projektin jatkamiseen otettiin kielteinen kanta. Olen edelleen sitä mieltä, että päätös oli käytettävissä ollut tieto huomioon ottaen oikea.


Päätöksen jälkeen on ollut hiljaista. Asia on edelleen kesken, sillä eri­kois­sai­raan­hoi­don, pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ja sosiaalityön yhteensovittaminen vaatii jatkossa yhteiskäyttöön taipuvan po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­män. Jos lähdemme uuteen kilpailutukseen, tuleva järjestelmä on käytössä vuosikymmenen vaihteen tienoilla. Millä tahansa muulla etenemismallilla edessä on myös useamman vuoden projekti. Aikaa ei siis ole hukattavaksi.


Nyt täytyy katsoa tulevaisuuteen. Esittämäni kritiikki ei ole kohdistunut sinänsä uuteen, vielä rakentamattomaan tietojärjestelmään. Ongelmani sekä poliitikkona että ammattilaisena oli tapa, jolla projektia vietiin eteenpäin. Oli olemassa perusteltu huoli, että valitulla mallilla järjestelmän suunnittelussa ei aidosti oteta huomioon lopullisten käyttäjäryhmien tarpeita. 


Uusi tietojärjestelmä on olennaisen tärkeä tekijä jokaisen käyttäjän työlle ja sen tehokkuudelle. Kaikki eivät kuitenkaan ole varauksettoman innostuneita uusista it-kokonaisuuksista. Jos katson tietojärjestelmiä omasta suppeimmasta näkökulmastani, työni suorittamisen kannalta nopein järjestelmä oli uran alun paperikansio ja sanelu kasettinauhurille. Tiedän ettei siihen aikaan ole, eikä pidäkään olla paluuta.

Siksi tarvitsemmekin jonkinlaisen kompromissin ja tavoitteena tulisi olla järjestelmä, joka helpottaa myös kaltaisteni it-ummikoiden elämää.


Kun nyt on tehty päätös val­mis­te­luor­ga­ni­saa­tion alasajosta, on syytä pysähtyä miettimään, olisiko aika sote-ammattilaisten, kuntien ja tie­to­jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jien istua ensi tilassa yhdessä neuvottelupöytään. Asterin valmistelussa ei ole tehty pelkkää sutta ja sekundaa. Taustalta löytyy paljon tärkeää pohjatyötä, jonka heittäminen hukkaan olisi surkea virhe. Kaikki projektista saatu tieto tulee käyttää hyväksi jatkojalostuksessa. Raunioille voidaan rakentaa uutta, kunhan luottamus rakennetaan ensin kaikkiin suuntiin. Kun sitten on varmistuttu siitä, että kaikkien näkemykset ja tarpeet tulevat huomioiduiksi, keskisuomalaisille voitaisiin rakentaa hyvä, toimiva ja vakaa tietojärjestelmä. Tämä riippumatta siitä, etenemmekö uuteen kilpailutukseen vai johonkin toisenlaiseen toteutusmalliin. Ehkäpä tällä kierroksella myös poliitikot saadaan pidettyä kus­tan­nus­ke­hi­tyk­ses­tä tietoisina.


Ville Väyrynen

Gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Muurame (kok.)

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Kam­pan­ja­ti­li­tie­dot

On aika lopettaa leikkaukset ry

FI76 4600 0011 2405 83

Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.