Background
28.9.2021

Hei­te­tään­kö kunnat Aster-jyrän alle? (Mielipide ksml 28.9.2021)

"Täl­lai­si­na aikoina toivoisi yli­mää­räi­sen kymmenien mil­joo­nien pa­nos­tuk­sen olevan yhtä mut­ka­ton­ta myös suoraan ydin­toi­min­taan eli po­ti­lai­den hoitoon ja sen su­ju­vuu­teen it-alan työl­li­syys­toi­mien sijaan."

Tovin julkisuudessa vellonut Aster-keskustelu saavutti oman eriskummallisen lakipisteensä menneellä viikolla. Alkuviikosta hanketta puolustettiin sen synnyttämillä 180-300 it-alan työpaikalla ja sitä kautta saavutettavalla alueellisella elinvoimalla, mikä sinänsä on positiivinen asia. Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että puolen miljardin hintalapun saaneessa uudessa sairaalassamme on edelleen kymmenitäin avaamattomia vuodepaikkoja lähinnä taloudellisten resurssien riittämättömyydestä ja hoitohenkilökunnan niukkuudesta johtuen. Ter­vey­den­hoi­toa­lal­la on siis parhaillaan hankalahko resurssitilanne, joka näkyy suoraan päivittäisissä toiminnoissamme ja sitä kautta saavutetussa terveyshyödyssä. Tie­to­jär­jes­tel­mä­hank­keen kunnille esitetty kustannusarvio tuplaantui viime hetkillä 128 miljoonaan. Tällaisina aikoina toivoisi ylimääräisen kymmenien miljoonien panostuksen olevan yhtä mutkatonta myös suoraan ydintoimintaan eli potilaiden hoitoon ja sen sujuvuuteen it-alan työllisyystoimien sijaan.


Perjantaina kuultiin sairaanhoitopiirin hallituksen saavan esityslistalleen päätöksen Aster-projektissa etenemisestä. Tämä siitä huolimatta, että valtaosa alueen kunnista on antanut asian suhteen kielteisen päätöksensä. Muuramessa sekä hallitus että valtuusto olivat asiasta yksimielisiä. Selvä enemmistö muissakin kunnissa tehdyistä hallitus- tai valtuustotason päätöksistä ovat vaatineet hankkeesta vetäytymistä. Kuntakierroksella kysyttiin valtuutusta nimenomaan hankkeessa etenemiseksi. Nyt, kun selkeä kielteinen päätös on tulossa, esittää sairaanhoitopiiri omistajakuntiensa valtuutetuille omien kuntiensa päätösten yli kävelemistä. Tämä jättää kuntapoliitikoille hyvin hämmentyneen kuvan demokraattisesta pää­tök­sen­te­ko­pro­ses­sis­ta ja omalta kannalta ikävien päätösten kunnioittamisesta.


Aster-keskustelussa on useampaan kertaan perätty poliittista vastuunkantoa. Nyt sitä on esitetty laajalla rintamalla. On erittäin valitettavaa, jos kuntien edelleen yhdessä omistama organisaatio hämärtää tarkoitushakuisesti näkökenttänsä saavuttaakseen virkamiesjohdossa asetetun päämääränsä. Jos kunnissa saamme jotain päätettäväksemme, oletamme sen johtavan toimenpiteisiin. Vaikka lopputulos ei kaikkia miellyttäisikään.


Ville Väyrynen

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja (kok.)

Muurame


Mika Ilvesmäki

Kunnanhallituksen puheenjohtaja (kesk.)

Muurame

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.