Background
18.9.2021

Neljä kuukautta alue­vaa­lei­hin-olen ehdolla

"Mo­ti­voi­tu­nut suo­rit­ta­ja­por­ras on it­sea­sias­sa elinehto mille tahansa or­ga­ni­saa­tion läpi leik­kaa­val­le pro­jek­til­le"

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon kenttä tulee kokemaan ennennäkemättömän hallinnollisen uudistuksen päivitetyn lainsäädännön myötä. Kuntien aiemmin itsenäisesti hallinnoimat ja tuottamat palvelut siirtyvät aluehallinnon (maakunta) vastuulle. Tämän seurauksena etenkin pienten kuntien valta päättää omista palveluistaan kutistuu murto-osaan entisestä riippuen hieman kunkin kunnan aluevaaleissa läpimenevien ehdokkaiden määrästä. Alueellisten palveluverkostojen, -ketjujen sekä rahanjaon suhteen tulevilla aluevaltuustoilla on merkittävä rooli.


Mitä palveluja keskitetään? Mitä tarjotaan lähipalveluina? Miten sijaitsevat vuodeosastot, näytteenotto tai kuvantamisyksiköt? Kuinka resursoida sosiaalipalveluiden henkilöstö ja toimipisteet? Mikä tulee olemaan pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ja eri­kois­sai­raan­hoi­don työnjako? Nämä kysymykset ja lukemattomia muita on vastassa ennen kuin alueelliset organisaatiot saadaan toimintaan. Aluevaalit ovat jo neljän kuukauden kuluttua enkä usko, että potentiaaliset ehdokkaat tai varsinkaan äänestäjät ovat vielä lähimainkaan riittävästi informoituja vaalien merkityksestä alueelliseen palvelun tarjontaan. Etenkin pienissä kunnissa, kuten Muuramessa, kannattaa herätä kiireellä.


Meillä Keski-Suomessa on meneillään poikkeuksellinen myllerrys juuri vaalien alla. Uuden Keskussairaalamme maali on juuri ehtinyt kuivua ja toiminnot hakevat vielä paikkaansa käynnistysvaiheen jatkuessa. Lukusia vuodepaikkoja on edelleen avaamatta ja koko valtakuntaa koskeva työntekijäpula kurittaa kovalla kädellä myös meitä. Aster-tie­to­jär­jes­tel­mä­hank­keen ympärillä kuohuu voimakkaasti ja kuntien lausuntokierroksen jälkeen koko hankkeen jatkuminen on vaakalaudalla.


Sairaalahanke tuli maksamaan keskisuomalaisille veronmaksajille reilut puoli miljardia. On jokaisen keskisuomalaisen etu, että sairaalasta saadaan kaikki mahdollinen terveyshyöty ulosmitattua. Arkkitehtuurissa on tiettyjä peruuttamattomia ongelmia, joten toiminnan suunnitteluun ja henkilökunnan viihtyvyyteen on panostettava kaikki mahdolliset keinot. Sairaalasta on saatava tehtyä valtakunnallisen eri­kois­sai­raan­hoi­don vetovoimaisin työpaikka koko hen­ki­lö­kun­ta­kir­jol­le. Toiminnan kehittämisen tulee olla johtoajatuksena itseisarvoisen muutoksen sijaan. Vuosien varrella on onnistuttu kehittämään lukuisia erinomaisesti toimivia prosesseja, joita ylläpitämällä ja kehittämällä turvaamme jatkuvuuden, jonka varaan rakentaa eri­kois­sai­raan­hoi­don tulevaisuus seuraaviksi vuosikymmeniksi. Toki epäkohtiin tulee tarttua rohkeasti ja tarvittaessa tehdä suuriakin muutoksia. Nämä kaikki kuitenkin aidosti ydinprosessia, potilaiden hoitoa ajatellen.


Toimiva, helppokäyttöinen, nopeasti opittava ja etenkin 10 000 sote-ammattilaisen arkityötä palveleva tietojärjestelmä on ehdoton edellytys tulevien vuosien menestykselle. On tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­tin lopputulos mikä tahansa, vaaditaan tulevina vuosina henkilöstöltä jälleen kerran valtavasti venymistä uuden edessä. Mahdollisesti eteen tuleva uusi kilpailutus on saatava käynti ensi tilassa ja henkilöstö on saatava mukaan projektiin aivan uudella tavalla. Arkipäivän ammattilaisia on aidosti kuunneltava ja annettava vaihtoehtoja. Henkilöstö on ison organisaation voimavara oikein käytettäessä. Motivoitunut suorittajaporras on itseasiassa elinehto mille tahansa organisaation läpi leikkaavalle projektille.


Pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ja eri­kois­sai­raan­hoi­don yhdistäminen, työnjaon uudistamien sekä päällekkäisten toimintojen purkaminen on ehkäpä tulevan lainsäädännön merkittävin työkalu terveydenhuollon kustannuskehityksen hillitsemiseen. Tästä muutoksesta tulee ottaa kaikki toiminnallinen hyöty irti. Vuodeosastojen yhteiskäyttö, endoskopiatoiminnan keskittäminen, lähetekäytäntöjen ja maakunnallisten hoitopolkujen päivittäminen sekä pe­rus­ter­vey­den­huol­lon resurssien turvaaminen ovat esimerkkejä mahdollisuuksista, joita ei saa ohittaa. Jotta tästä muutoksesta saadaan kaikki ulosmitattavissa oleva hyöty sekä toiminnallisesti että taloudellisesti, on luot­ta­mus­hen­ki­lö­or­ga­ni­saa­tioi­den ja ammattilaisten vuoropuhelu sekä yhteistyö ensiarvoisen tärkeää.


Kaikki yllä oleva huomioon ottaen koen tulevien vaalien olevan luonteeltaan sellaiset, joissa haluan olla ehdokkaana mukana. Allekirjoitinkin oman sitoumuslomakkeeni Kokoomuksen ehdokkaaksi kuluvalla viikolla. Jälleen yksi vaalikampanja tekee siis tuloaan. Käsillä on todelliset sote-vaalit ja uskoisin tämän olevan juttuni. Tästä se taas lähtee, rokkenroll!

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Kam­pan­ja­ti­li­tie­dot

On aika lopettaa leikkaukset ry

FI76 4600 0011 2405 83

Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.