Background
29.12.2020

Mielipide KSML 29.12.2020-vielä kes­kit­tä­mi­ses­tä

Olen kyl­läs­ty­mi­seen asti tuonut esille huoltani raskaan ja vaativan kirurgian kes­kit­tä­mis­suun­ni­tel­mis­ta. Menneellä viikolla saimme eteemme viimeisen ase­tus­luon­nok­sen, joka on Keski-Suomen kannalta karua luettavaa. Sen mukaan Keski-Suomen Kes­kus­sai­raa­las­ta (KSKS) lo­pe­tet­tai­siin ja siir­ret­täi­siin yli­opis­to­sai­raa­laan maha-, haima,- maksa-, peräsuoli- ja virt­sa­rak­ko­syö­piin liittyvä kirurgia. Listalla on myös muuta vaativaa toimintaa, mutta oma asian­tun­te­muk­se­ni kietoutuu ma­ha­suo­li­ka­na­van ympärille, joten pitäydyn siinä...


Olen kyllästymiseen asti tuonut esille huoltani raskaan ja vaativan kirurgian kes­kit­tä­mis­suun­ni­tel­mis­ta. Menneellä viikolla saimme eteemme viimeisen asetusluonnoksen, joka on Keski-Suomen kannalta karua luettavaa. Sen mukaan Keski-Suomen Keskussairaalasta (KSKS) lopetettaisiin ja siirrettäisiin yliopistosairaalaan maha-, haima,- maksa-, peräsuoli- ja virtsarakkosyöpiin liittyvä kirurgia.

Listalla on myös muuta vaativaa toimintaa, mutta oma asiantuntemukseni kietoutuu mahasuolikanavan ympärille, joten pitäydyn siinä.

Asetuksen voimaan saattamisella näyttää olevan suhteellisen kova kiire, koska Sosiaali- ja Terveysministeriö on hahmotellut al­ka­mis­päi­vä­mää­räk­si 1.1.2021.

ASIASTA ON käyty keskustelua, neuvottelua ja jos jonkinmoista debattia, mutta kuten nyt huomasimme, varsin laihoin tuloksin.

Maakuntamme kansanedustajat ovat olleet keskittämisen suhteen alusta alkaen ällistyttävän hiljaa. Hallituspuolueiden edustajilta ei ole kommenttia saanut edes kysymällä.

Nyt sillä alkaisi olla kiire.

Sairaalan puolella tämän eteen on tehty hartiavoimin töitä ylintä johtoa myöten. Näyttöä toimintamme laadusta on tuotettu toistuvasti pyydettäessä ja pyytämättä jopa suoraan ministeriöön saakka. Jokainen mahdollinen kivi on käännetty.

Nyt olisi poliitikkojen vuoro. Taloudellista, laadullista, resursseihin tai po­ti­las­tur­val­li­suu­teen liittyvää perustetta Jyväskylän toiminnan alas ajamiseksi ei ole esitetty. Toimenpidemäärämme ovat suuremmat kuin Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa (KYS) ja tutkimustoiminta huomattavan aktiivista.

Edelleen ministeriö kuitenkin elää siinä käsityksessä, että kes­kus­sai­raa­la­toi­min­ta ei voi eikä ilmeisesti saa olla yhtä laadukasta kuin yliopistosairaalan vastaava.

Tausta-ajatuksena koko prosessille on esitetty jonkinlaista yli­opis­to­sai­raa­loi­den laadun turvaamista. Siinä mielessä ajatus on erikoinen, että keskisuomalaiset potilaat tulevat asetuksen läpi mennessä suuntaamaan länteen tai etelään, eivät itään.

Siis edessä olisi KSKS:n ja sen mukana koko erityisvastuualueen (ERVA) heikentyminen. Myös KYS:n toi­min­tae­del­ly­tyk­set suhteessa muihin yli­opis­to­sai­raa­loi­hin heikkenisivät entisestään. Onko tämä esimerkiksi aluepoliittisesti meritoituneen keskustapuolueen kannalta optimaalisin lopputulos?

TOIVOISIN, että näillä hetkillä avautuvan Sairaala Novan merkitys maakunnallemme nähtäisiin myös poliittisissa piireissä.

Nykytilan saavuttaminen on vaatinut vuosien ja vuosikymmenten työn lukuisilta kansallisesti arvostetuilta ammattilaisilta. Tuo työ on vaarassa valua hukkaan varsin nopealla aikataululla.

Olemme esittäneet perustelut vaativan toimintamme ylläpitämiselle. Jos asetus menee läpi nykymuodossaan, näivettyminen ei tule koskemaan vain pientä osaa kirurgiasta. Sen ker­ran­nais­vai­ku­tuk­set ulottuvat laajalle useamman eri erikoisalan alueelle. Jos näin käy, emme missään nimessä pysty ulosmittaamaan täysimääräisesti uuteen sairaalaamme kohdennettua satojen miljoonien panostusta.

Pyydän vielä kerran, että kansanedustajamme perehtyisivät tilanteeseen. Nyt on kiire ja varsin pian jo liian myöhäistä.

Kirjoittaja on muuramelainen gastrokirurgi, KSKS.

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.