Background
23.5.2021

Kuntien tulee varautua soteen, myös sen kaa­tu­mi­seen

"Sääs­tä­mi­nen ei ter­vey­den­huol­los­sa ole ratkaisu muille kuin po­lii­ti­koil­le"


Uutta sote- ratkaisua odotetaan varmasti useammassa kunnassa epävarmoin mielin. Muurame on näistä kunnista yksi esimerkki. Meillä on etenkin ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lut hoidettu jo vuosia esimerkillisesti. Lääkäriin ja hammaslääkäriin pääsee ripeästi ilman kohtuutonta odotusta. Potilaamme ovat tyytyväisiä ja henkilökunnan työhyvinvointi erinomaisella tasolla. Lisäksi kustannustehokkuus on maamme kärkitasoa kaikilla mittareilla, myös tarveharkintaisesti arvioiden. Asukasta kohti ter­vey­den­huol­to­me­noi­hin käyttämämme summa on siis maamme alhaisimpia. Tämä pätee niin eri­kois­sai­raan­hoi­toon kuin pe­rus­ter­vey­den­huol­toon­kin.


Liikelaitoksemme johtokunnan puheenjohtajana haluaisin ottaa kunniasta vaikka vain pienen siivun itselleni, mutta edes vaalien alla en siihen kykene. Kunnia kuuluu vuosikausien hyvälle, niin potilasta kuin henkilökuntaa kunnioittaneelle ja kuunnelleelle johtamistyölle sekä virkamiestason reagointikyvylle. Lääkärimme ovat viroissaan ja ostopalveluita ei ole juurikaan tarvittu lukuun ottamatta satunnaisia yhteispäivystyksiä ja eri­kois­lää­kä­ri­pal­ve­lui­ta. Hoitohenkilökunta on ammattitaitoista ja motivoitunutta eikä rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sia ole.


Valitettavasti uusi sote ra­han­ja­ko­lo­giik­koi­neen tulee rokottamaan niitä, jotka ovat hoitaneet asiansa mallikkaasti. Olettaisin myös palveluiden saatavuuteen tulevan Muuramessa jonkinasteisen notkahduksen. Tämä nähtiin niinä vuosina, kun taannoinen paras-laki ajoi kuntamme pakolla Jytes-yhteistyöhön, josta irtaantuminen taas oli erinomainen näyttö tuosta mainitsemastani virkamiesten tilannetajusta. Lääkärimme joutuivat Jytes-aikoina paikkailemaan heikommin hoidettujen alueiden saatavuusongelmaa siirtäen osan ongelmasta muuramelaisten potilaiden kärsittäväksi. En näe mitään syytä siihen, miksi tuleva maakunta ei myös näin kohdallamme tekisi.


Nyt onkin ensiarvoisen tärkeää, että saamme pidettyä terveydenhuoltomme palvelut edelleen korkealla tasolla sekä laadullisesti että taloudellisesti. Näin voimme näyttäytyä ikään kuin valmiina konseptina tulevan maakunnan suuntaan ja tehdä oman toimipisteemme ”korvaamattomaksi” alueellisen toiminnan kannalta. Hyväksi havaittua ja tehokasta toimintaa on uuden maakunnan huomattavasti houkuttelevampaa pitää yllä, kuin yskivää ja tehotonta.


Tulee muistaa, että sote on aiemminkin kaatunut viime metreillään. Näin kävi myös viime kaudella. Kunnat luottivat läpimenoon ja sitä kautta uuden sairaalan kustannusten lankeamiseen maakunnan vastuulle. Nyt ne ovatkin esittäneet pöyristystä ja hämmästystä varsin uskottavasti, kun pitkäksi mennyttä budjettia on kritisoitu monella suulla lainarasitteen näkyessä odotusten vastaisesti kuntien kirjanpidossa. Budjettia, jota kuntien valtuutetuista koostuvat sairaanhoitopiirin hallitus ja valtuusto ovat olleet vaihe kerrallaan hyväksymässä. Tästä seurauksena on juuri se, mitä on pelätty. Säästöpaineet ovat sairaanhoitopiirin niskassa ja ainoa tapa säästää on toiminnan supistaminen. Jonot kasvavat, osastopaikkoja on avaamatta ja palveluseteleitä painetaan.


Muuramen tulee tällä kertaa ottaa vahingosta opiksi ja varautua viimeiseen saakka myös lain kaatumiseen. Palvelumme tulee olla ensiluokkaisia, tehokkaita ja saavutettavia aina viimeiseen leimanlyöntiin saakka, ettemme joudu mahdollisten viime hetkien yllätysten vuoksi hankaliin tilanteisiin. Säästäminen ei terveydenhuollossa ole ratkaisu muille kuin poliitikoille. Kaikki muut ihmisryhmät kärsivät siitä, vähintään epäsuorasti.

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.