Hospital patient IV liquid
16.5.2021

Hoitajat tar­vit­se­vat muutakin kuin kut­su­mus­ta

"Älkää herran tähden myöskään enää esittäkö Fin­lan­dia­ta­lon va­lai­se­mi­sen kaltaisia ai­vo­pie­ru­ja"

Sairaanhoitajat Tuija Paasonen ja Sari Pätsi toivat esille huolensa sairaanhoitajien tämänhetkisistä työoloista sekä työssä jaksamisesta (Ksml 17.4.). He viittasivat huolestuttavaan sai­raan­hoi­ta­ja­lii­ton teettämään työolobarometriin, joka osoitti etenkin nuoremman polven hoitajien tyytymättömyyden nykytilanteeseen. Samaa aihetta käsiteltiin hieman eri näkökulmasta Keskisuomalaisen artikkelissa 14.4. ja vielä eilen 15.5. Yle Keski-Suomi uutisoi samasta aiheesta puhtaasti Sairaala Novan näkökulmasta. Etenkin päivystysalueella on ajauduttu todella hankalaan tilanteeseen, eikä osastoilla juurikaan ole helpompaa.


Pula sairaanhoitajista on tällä hetkellä valtakunnallinen, eikä jyvässeudun tilanne ole millään lailla ainutlaatuinen. Se kuitenkin näyttäytyy hankalana Keski-Suomessa jopa uuden karheassa Sairaala Novassa, jonka pitäisi olla tällä hetkellä suomalaisen eri­kois­sai­raan­hoi­don vetovoimaisin työpaikka. Silti sijaispula on jatkuva ja rekrytoinnit sakkaavat. Huolestuttavia uutisia työpaikkaa tai jopa alaa vaihtavista hoitajista kuulee päivittäin lisääntyvissä määrin. Positiivisena asiana mainittakoon, että ainakin Keski-Suomessa ongelma on tunnistettu sairaalan korkeinta johtoa myöten ja siihen yritetään puuttua.


Taustasyitä tilanteelle on useita. Työkuorma, toimimattomat tietojärjestelmät, rekrytointiongelmat, meillä Keski-Suomessa uuteen sairaalaan muuton mukana tulleet yllätykset sekä ennen kaikkea aikansa elänyt palkkarakenne tekevät yhdessä sen, että hoitajat uupuvat eivätkä koe työtään kokonaisuutena mielekkääksi tai motivoivaksi..


Ongelma on toki tiedostettu, mutta siihen yritetään valtakunnan tasolla tarttua tutun kömpelösti. Hallitus luottaa uuden soten myötä lisääntyviin koulutusmääriin ja hoitajamitoituksen nostoon, joista kumpikaan ei millään lailla paranna työoloja tai alan houkuttelevuutta. Hoitajia on täysin turha kouluttaa lisää alaa vaihtamaan tai uupumaan epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sen työtaakan alle. Kehitystyö täytyy aloittaa työn sisällöstä sekä palkkarakenteesta. Tulee ymmärtää ongelman juurisyyt ja pureutua niihin.


Sairaanhoitajan tekemä perus-potilastyö kokee arvostuksen puutetta ja nykypäivänä on hankala edetä sairaanhoitajan uralla ilman hallinnollista lisäkoulutusta, maisterinpätevyyttä tai ylempää am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa.  Palkkakehitys pelkkään käytännön työuraan panostamalla ja lisäpätevyyksiä (esim. avannehoitaja, haavanhoitaja tai kipuhoitaja) hakemalla on minimaalista. Vaaditaan työunivormun vaihtamista siviilivaatteisiin.


Siviilipukuisia hoitotyön ammattilaisia meillä kyllä riittää, eikä esimiehistä varmasti ole pulaa. Tällä en millään muotoa vähättele osaavan johtamisen tarvetta hoitotyössä. Siitä on kuitenkin tullut itseisarvo, ainoa tapa edetä uralla ja saavuttaa edes tyydyttävä palkkakehitys. Meidän tulisikin alkaa kannustaa hoitajia 30-40 vuotta kestäviin käytännön hoitotyötä sisällään pitäviin uriin. Heille tulee antaa näkymä progressiivisesta palkkakehityksestä ilman sisäänrakennettua vaadetta maisterin tutkinnosta. Kun onnistumme juurruttamaan alalle motivoituneita ja tulevaisuuteen myös taloudellisessa mielessä positiivisesti katsovia hoitotyön ammattilaisia, ongelma ratkeaa itsestään. He kouluttautuvat työnsä ohessa erityisosaajiksi kukin omalle mielekkäälle alueelleen, opettavat, opastavat ja ennen kaikkea motivoivat nuorempia hakeutumaan ja jäämään alalle.


Olen nähnyt useammalta hoitajalta ulostulon, jossa he eivät haluaisi oman jälkikasvunsa ajautuvan alalle. Tämän tulisikin olla suurin mahdollinen hätähuuto päättäjien suuntaan. Jotain on tehtävä palkkarakenteen ja työn sisällön saralla. Kertaluonteiset koronakorvaukset eivät riitä, joskin nekin ovat kannatettavia. Älkää herran tähden myöskään enää esittäkö Finlandiatalon valaisemisen kaltaisia aivopieruja. Ammattikunta ansaitsee enemmän, esimerkiksi muutakin motivaatiota kuin kutsumuksen.

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.