Background
1.5.2021

Tyhjä kan­nan­ot­to

"Kan­na­no­tot kuuluvat kom­men­taat­to­reil­le, asian­tun­ti­joil­le ja kah­vi­pöy­tiin. Kan­san­edus­ta­jien kuuluu kan­nan­ot­to­jen lisäksi tehdä päätöksiä. Se on heidän vas­tuul­laan myös, kun vaih­toeh­dot ovat huonoja"

Olin valtavan pettynyt, kun Kokoomus päätti hallituskriisin suomassa häiveessä ryhmänä äänestää tyhjää koskien EU:n massiivista elpymispakettia. Muutama edustaja on toki jo ilmoittanut lipeävänsä ryhmän linjasta ja äänestävänsä pakettia vastaan. En välttämättä jaa heidän kantaansa asiassa, mutta pidän heidän suo­ra­sel­käi­syy­des­tään. Osallistumalla päätöksentekoon he toteuttavat sitä tehtävää, johon ovat valtakirjansa eduskuntavaaleissa saaneet. Tyhjän äänestäminen ei ole päätöksentekoa. Se on, kuten suuri osa puolueen kan­san­edus­ta­jis­ta­kin korostaa, ainoastaan kannanotto. Kannanotot kuuluvat kommentaattoreille, asiantuntijoille ja kahvipöytiin. Kansanedustajien kuuluu kannanottojen lisäksi tehdä päätöksiä. Se on heidän vastuullaan myös, kun vaihtoehdot ovat huonoja.


Äänestyspäätöstä on perusteltu sillä, ettei Kokoomus halua pakettia kaatamalla heiluttaa Eurooppaa. On myös edustajia, jotka ovat ilmoittaneet kannattavansa paketin läpimenoa, mutta äänestävänsä silti tyhjää. Eli he toivovat paketin läpimenoa, mutta eivät aio käyttää vaaleilla saavuttamaansa mandaattia ja ääntänsä sen hyväksi. He perustelevat päätöstä sillä, että hallituksen tulee ottaa vastuu paketin läpimenosta ja hankkia tarvittavat äänet. Jostain syystä puolue laskee tyhjän äänestämisen olevan nerokas ja vahva ”kannanotto” EU-myönteiseltä puolueelta.


Ilmeisesti äänestyspäätöksen johtoajatuksena on, että emme halua kaataa pakettia, mutta sisältö ei miellytä. Valitettavasti politiikan sisäringin ulkopuolella tämä ei näyttäydy mitenkään lyömättömänä taktisena oivalluksena vaan vastuun pakoiluna. Lähinnä mieleen jää päättämättömyys, arkailu ja pelko kasvojen menettämisestä hankalan päätöksen kynnyksellä.


Olemme oppositiopuolue. Ei voi odottaa, että hallituksen neuvottelema paketti meitä varauksetta miellyttää. Toivottavasti pystymme seuraavissa vaaleissa ja etenkin niiden jälkeen sellaiseen suoritukseen, että hallituspaikka aukeaa. Silloin pääsemme mukaan pöytiin, joissa paketit neuvotellaan toivottavasti enemmän meille mieleiseksi. Siihen asti ainoa kanava vaikuttaa on oppositiosta käsin. Tällä hetkellä ei vaikuta kovin vahvalta. Vaikuttamaan ei päästä tyhjää äänestämällä.


Paketti on sisällöltään huono Suomelle, siitä harva edustaja oppositiossa on eri mieltä. Jos se arvioidaan kaatamisen arvoiseksi, silloin kuuluu äänestää pakettia vastaan suoraselkäisesti, kuten muutama edustaja on ilmoittanut tekevänsä. Jos paketin läpimeno on tärkeää valuvioista huolimatta ja vastaan äänestämällä pelkää horjuttavansa Euroopan tulevaisuutta, kannattaa todella miettiä, onko pään pensaaseen laittaminen oikea vaihtoehto. Eurooppa horjuu ihan yhtä vahvasti myös muiden horjuttamana. Jos tällöin näkee omana pelastusrenkaana sen, ettei ole itse tyhjän äänestäjänä kaatamista ollut aiheuttamassa, on hankala nähdä logiikassa minkäänlaista EU-myönteisyyttä. Näinä aikoina Eurooppa kaipaa jotain aivan muuta, kuten vastuunkantajia hankalassa tilanteessa


Kokoomus on kutsunut itseään aivan oikeutetusti Eurooppapuolueeksi. Nyt eteen tuli päätettäväksi yksi suurimmista ja hankalimmista EU-kokonaisuuksista moneen vuoteen. Suomea, Eurooppaa ja koko maailmaa on horjuttanut ennennäkemätön kriisi koronapandemian muodossa. Juuri tässä tilanteessa tarvittaisiin selkeitä päätöksiä hankalissa asioissa. Puolue kuitenkin laittaa epämääräiseen poliittiseen kikkailuun vedoten päänsä pensaaseen, eikä osallistu päätöksentekoon. Tyhjä ei ole kannanotto, vaikka kuinka vettä yrittäisi puhua viiniksi. Tyhjää äänestämällä siirtää itsensä vapaaehtoisesti syrjään päätöksestä, joka tuntuu itselle liian suurelta tai hankalalta.


Tämä kokonaisuus on todella vaikeasti perusteltavissa kokoomusta äänestäneille riippumatta siitä, ovatko he itse pakettia vastaan vai sen puolesta. Päättämättömyys on pahinta, mitä päättävässä asemassa olevalta voi saada. On hankala profiloitua oppositiossa jos suurissa asioissa ei saa mielipidettään esille. Kansanedustajat on valittu tekemään päätöksiä, hankaliakin. On halpahintaista poliittista kikkailua jos tässä vaikeassa tilanteessa pyrkii keskittymään vain omien käsiensä pesuun. Se tulee kostautumaan herkästi puolueellemme.


Äänestyspäätös on saanut runsaasti ansaittua kritiikkiä. Yhdyn kritiikkiin. On varsin riskialtista perustella näinkin hätkähdyttävää päätöstä monisyisillä taktisilla nyansseilla. Äänestäjät eivät odota poliittista peliä, vaan suoraselkäisiä päätöksiä ja kykyä niiden perustelemiseen. Kyllä tai ei jokaiselta kansanedustajalta erikseen. Ryhmänä annettu tyhjä on huonoin mahdollinen vaihtoehto. Toivon, että palaamme vielä vahvasti eteenpäin pyrkiväksi, Eurooppaan katsovaksi ja itsenäisesti ajattelevaksi puolueeksi, jonka jäsenet osaavat muodostaa selkeän kantansa käsiteltävänä oleviin asioihin. Uskon siihen yhä vaikka juuri tällä hetkellä olemme hieman eksyksissä päättämättömyyden limbossa.

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.