Background
17.4.2021

Sukupuoli vai sukupuoli-iden­ti­teet­ti?

"Me­neil­lään on  erään­lai­nen osaop­ti­moi­va yh­teis­kun­nal­li­nen su­ku­puo­li­kes­kus­te­lu."

Kävin menneellä viikolla mielenkiintoisen keskustelun turhautuneen 16-vuotiaan tyttäreni kanssa. Eräänä koulupäivänä välituntivalvoja oli viitannut häneen termillä ”henkilö”. Tyttäreni oli ohjeistanut opettajaa käyttämään rohkeasti ”tyttö”-nimitystä, koska hän sellainen kokee mitä vahvimmin olevansa. Opettaja oli kieltäytynyt ja sanonut, etteivät he voi enää olettaa lasten sukupuolta ja sukupuolittavat termit eivät ole suotavia. Koska tunnen teinityttäreni varsin hyvin, en yllättynyt rahtuakaan hänen tuohtumuksensa tasosta, kun koristreeneihin ajaessamme aiheesta keskustelimme. Erityisen kiivaasti hän kertoi ymmärtävänsä termit ”sukupuoli” ja ”sukupuoli-identiteetti” eri asioina. Tuo on ajatuksena mielestäni jotain, mitä yhteiskunnankin tulisi ymmärtää..


Lääkärikunnan edustajana koen hieman hämmentäväksi ajatuksen sukupuolierojen tavoitteellisesta häivyttämisestä. Syntyvistä vauvoista häviävän pienellä osalla on aidosti epäselvyyksiä sukupuolen suhteen. Myös sukupuoli-identiteettinsä suhteen valtavirtaa vastaan kulkevista suurin osa on biologisesti joko tyttöjä tai poikia. Ihmisrotumme jatkuvuus on riippuvainen su­ku­puo­li­jaot­te­lus­ta ja siksi sen kieltäminen on mielestäni pään pensaaseen laittamista.


Tämän sanottuani tuen täysimääräisesti jokaista yksilöä omalla tiellään, oli se sukupuoli-identiteetin tai seksuaalisen suuntautumisen suhteen mikä tahansa. Puolustin vahvasti ja puolustan edelleen samaa sukupuolta olevien mahdollisuutta avioliittoon, adoptioon ja he­del­möi­tys­hoi­toi­hin. Täysi-ikäisellä tulee olla oikeus jopa sukupuolen vaihdokseen, jos se pystytään fyysisesti turvallisesti toteuttamaan ja on yksilön psykofyysisen kokonaisuuden kannalta välttämätöntä. Sek­su­aa­li­vä­hem­mis­tö­jen asiassa on vielä paljon tietä raivattavana ja yhdenvertaisuuden suhteen kaikki mahdollinen tulee tehdä.


En kuitenkaan ymmärrä tilannetta mihin olemme nyt yhteiskuntana ajautumassa. Koulun välitunnilla ei jostain syystä ole hyväksyttävää tehdä eroja tyttöjen ja poikien välillä. Kuitenkin samassa koulussa pidetään tyttöjen ja poikien liikunta erillään, opetetaan li­sään­ty­mis­bio­lo­gi­aa ja (toivottavasti) annetaan seksuaalivalistusta. Kunnassamme käydään valtuustotasolla huolestunutta keskustelua syntyvyyden vähentymisestä ja todetaan perustettu valiokunta lainvastaiseksi, koska varajäsenten kohdalla tasa-arvopykälä ei täyty. Meneillään on eräänlainen osaoptimoiva yhteiskunnallinen sukupuolikeskustelu.


Meillä on edelleen varsin perustellusti erilliset miesten ja naisten urheilusarjat. Sukupuolten välisestä tasa-arvosta pidetään ansiokkaasti huolta vaikka senkään suhteen ei vielä valmista ole. Eivät sukupuolet ole mihinkään häviämässä, ne ovat itse asiassa jatkuvuuden elinehto. Voiko joku aidosti ajatella, että teemme palveluksen nykynuorisolle jos aktiivisesti, jopa heidän tahtonsa vastaisesti, näitä rajoja pyrimme häivyttämään?


Tyttäreni on aikuisuuden kynnyksellä oleva suunnattoman älykäs ja kaunis nuori nainen. Seksuaalinen suuntautuminen selviää aikanaan ja sukupuolensakin voi vaihtaa jos niin haluaa. Tyttö hän kuitenkin nyt on. Jos kuka tahansa aikuinen haluaa hänet häivyttää henkilöksi ilman hänen omaa hyväksyntäänsä, haluaisin kuulla tähän todella vahvat perusteet.

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.