Background
6.4.2021

Meneekö Muuramen lapsi pesuveden mukana?

"Erona aiemmin vel­lo­nee­seen kohuun meillä on nyt kä­sis­säm­me tilanne, joka ei ole millään muotoa pieni tai on­gel­ma­ton"

Muuramen poliittista tilannetta ja julkisuuskuvaa on hallinnut viime aikoina jo vuoden kestänyt ti­lin­tar­kas­tus­ju­pak­ka. Tämä on poikinut jo parikin tilapäistä valiokuntaa, palstatilaa maakuntalehdessä ja runsaasti sisäisiä ristiriitoja. Hallintorakenteita on arvosteltu, ainakin epäsuoria vihjauksia jopa väärinkäytöksistä on esitetty, eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­sia ja sisäistä riskienhallintaa peräänkuulutettu. Kaikki käyty keskustelu on siis pyörinyt hallinnon ja sen asianmukaisuuden ympärillä. Sinänsä tärkeää ja kuntalain kirjaimen toteutumisen kannalta välttämätöntäkin, mutta onko lapsi kuitenkin lipsahtanut tämän pesuveden mukana pahasti karkuteille?


Kesken tilintarkastus- ja va­lio­kun­ta­kes­kus­te­lun käsiteltiin 29.3. valtuustossa  myös Muuramen lasten ja nuorten hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­man väliarviointi. Tämä raportti toi esille parikin mielestäni varsin pysäyttävää lukua, jotka jäivät kuitenkin hämmästyttävän pienelle huomiolle. Väliarvion mukaan  6.9% kuntamme 8.- ja 9.- luokkalaisista on viimeisen vuoden aikana kokenut haittaa vanhempiensa alkoholinkäytöstä ja 9.6% saman ikäluokan nuorista on kokenut niin ikään vuoden aikana seksuaalista väkivaltaa.


Molemmat luvut ovat sinänsä jo hätkähdyttäviä. Erityisen hälyttävän tilanteesta tekee prosenttiosuuksien voimakas nousunopeus. Kumpikin muuttuja on vain kahden vuoden seuranta-aikana noussut sekä Keski-Suomen että koko maan keskiarvojen alta selkeästi näiden yläpuolelle.  Vanhempiensa alkoholinkäytöstä haittaa kokeneiden lukumäärä on kasvanut 50%:lla ja seksuaalista väkivaltaa kokeneiden jopa 70%:lla. Yleinen keskusteluilmapiiri tai tietoisuuden lisääntyminen eivät tilannetta selitä, koska Muuramessa kasvu on ollut nopeampaa verrattuna valtakunnalliseen ja alueelliseen tasoon. Luvut kuitattiin kuitenkin lähinnä tiedoksiantona ilman suurempaa keskustelua.


Nämä numerot ja etenkin tapa, jolla niihin reagoitiin, osoittavat viimeisen vuoden aikana käydyn keskustelun sekä sen luoman ilmapiirin vahingollisuuden kunnallemme. Hallintoon kohdistettu kritiikki ja sitä seurannut kuohunta ei missään nimessä ole ongelmaa ollut aiheuttamassa, mutta takuuvarmasti vie siltä pois elintärkeää huomiota. Tämän viimeisessä valtuustossa käyty keskustelu ja etenkin sen puuttuminen osoitti kiistattomasti. Olen useammin tuonut esiin huoleni siitä, kuinka huomattava isot mittasuhteet tilintarkastuskohu ja sitä seurannut junnaava keskustelu ovat saaneet. Toisaalta olen osa ongelmaa, koska olin äänestämässä jälleen uuden valiokunnan puolesta. Näkisinkin koko valtuustolla olevan vakavissaan peiliin katsomisen paikka.


Meillä on ollut vuosi aikaa selvittää lähtökohdiltaan suhteellisen ongelmaton ja ratkaistavissa oleva töyssy. Silti olemme kietoutuneet siihen yhä syvemmin ja monisyisemmin. Samalla kuntaamme on pesiytynyt uhka, joka voi todella vaarantaa nuorisomme hyvinvoinnin seuraavien vuosien aikana, osalla jopa peruuttamattomasti. Erona aiemmin velloneeseen kohuun meillä on nyt käsissämme tilanne, joka ei ole millään muotoa pieni tai ongelmaton.


Voimme kysellä riskienhallinnan perään, perustella valiokuntia toistensa jälkeen, arvostella yksittäisten henkilöiden käytöstä tai harvan virkamieskunnan työtaakkaa sekä haavoittuvuutta. Jos meillä ei kuitenkaan riitä energiaa paneutua nuorten turvattomuuden ja pahoinvoinnin määrän jyrkkään kasvuun, on aika priorisoida. Ellemme pääse tänä vuonna pureutumaan kiireellisiin kuntalaisten turvallisuuteen välittömästi vaikuttaviin ongelmiin, on nuorisollamme ja heidän vanhemmillaan hyvin pian todellinen syy olla huolissaan.

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.