Background
22.3.2021

Siksi Muurame

Ko­ti­kun­ta­ni Muurame on ollut perheeni asuin­paik­ka 2006 alkaen. Lapseni ovat kasvaneet Muu­ra­mes­sa ja olen asunut täällä lähes koko työurani ajan. Kun­ta­po­li­tii­kas­sa olin aluksi mukana yhden kauden ja neljän vuoden tauon jälkeen lähdin toiselle ne­li­vuo­ti­sel­le, joka on nyt puo­lue­sih­tee­rei­den antaman lisäajan jäl­keen­kin tait­tu­mas­sa lop­pu­met­reil­leen.

Kotikuntani Muurame on ollut perheeni asuinpaikka 2006 alkaen. Lapseni ovat kasvaneet Muuramessa ja olen asunut täällä lähes koko työurani ajan. Kuntapolitiikassa olin aluksi mukana yhden kauden ja neljän vuoden tauon jälkeen lähdin toiselle nelivuotiselle, joka on nyt puoluesihteereiden antaman lisäajan jälkeenkin taittumassa loppumetreilleen.


Koko sen ajan, kun olen täällä asunut, on Muurame mielletty hyvähenkiseksi, toimintakykyiseksi, elinvoimaiseksi ja yrit­tä­jäys­tä­väl­li­sek­si kunnaksi. Yrittäjäbarometri sijoittaa meidät toistuvasti Suomen yrit­tä­jäys­tä­väl­li­sim­pien kuntien joukkoon. Kaavoituksemme on joustavaa ja lupapolitiikka sutjakkaa. Terveyspalvelumme ovat maamme eliittiä po­ti­las­tyy­ty­väi­syy­den, työhyvinvoinnin ja kustannusten suhteen. Pärjäämme pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa, eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa ja sosiaalipalveluissa kaikissa erikseen ja SOTE-kulumme myös kokonaisuudessaan ovat asukasta kohti maamme edullisimmasta päästä. Kuntamme talous on kestävällä pohjalla ja veroprosenttimme maltillinen.


Muuramen lukio on maakunnan paras ja pärjää val­ta­kun­nal­li­sis­sa­kin vertailuissa. Lasten on hyvä varttua elinvoimaisen keskuskaupungin läheisyydessä kuitenkin rauhallisissa, jopa maalaispitäjän omaisissa oloissa. Lisäksi lapsille on kiitettävän paljon ohjattua harrastustoimintaa oman kuntamme tiloissa ja kentillä. Siitä suuri kiitos aktiivisille ohjaajille ja valmentajille, joista suurin osa tekee työtään talkoohengellä.


Viimeisen vuoden aikana erinomaisesta tuloskunnosta huolimatta on julkiseenkin keskusteluun livahtanut viestiä jonkinlaisesta hankalasti hahmotettavasta luottamuspulasta ja johtamisongelmasta. Jopa paljon kehutun Muurame-hengenkin on pelätty rakoilevan. Olen myös huomannut, että pienen, itsenäisen ja poikkeuksellisen elinvoimaisen Muuramen ongelmat on toivotettu julkiseen keskusteluun lämpimästi tervetulleeksi. Tästä osoituksena ne ovat saavuttaneet omaa todellisuuttaan huomattavasti suuremmat mittasuhteet.


Minkäänlaista ylitsepääsemätöntä huolta en kuitenkaan osaa käydystä keskustelusta kantaa. Kuin tätä alleviivatakseen myös tuore Suomen Kuvalehden artikkeli listasi Muuramen Keski-Suomen ainoaksi viiden tähden kunnaksi ja koko Suomen kuntien joukossa sijoitus oli 31. Muuramessa katsotaan, varaudutaan ja luotetaan tulevaisuuteen. Tietyt ongelmat on syytä tunnistaa ja tunnustaa sekä niihin tulee puuttua tarvittavin korjausliikkein. Paikallinen poliittinen kenttä omaa niin runsaasti kykyä yhteistyöhön ja rat­kai­su­ha­kui­suu­teen, että kaikkeen edellä mainittuun on erinomaiset valmiudet. Puoluetaustasta riippumatta koko luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kirjava joukko ajattelee ensisijaisesti Muuramen ja muuramelaisten etua kaikissa toimissaan. Toki hieman eri näkökulmista, kuten demokraattiseen päätöksentekoon kuuluukin.


Muuramen tulevaisuus on valoisa. Sote (missä muodossa tahansa) tuo omat haasteensa. Nykyinen palvelutasomme ei saa vaarantua ja sen eteen joudumme varmasti tekemään töitä. Muuramen pitää näyttäytyä tulevalle maakuntahallinnolle houkuttelevana toimipisteenä ja sitä kautta varmistaa oman kattavan palvelutarjontansa jatkuvuus. Yritystoimintaa tulee tukea ja siihen kannustaa. Kouluverkkomme ja etenkin tuntitarjontamme on pysyttävä kehityksen mukana ja kyettävä omalta osaltaan houkuttelemaan lapsiperheitä kuntaamme asumaan. Kevyenliikenteen väylä on viimeinkin saatava kulkemaan aina Jyväskylään asti. Riihivuorella on kaikki mahdollisuudet nousta jälleen kuntamme matkailuhelmeksi, kunhan suunnitteluun ja toteutukseen käytetään panoksia seuraavien vuosien aikana. Tätä prosessia kunnan on tuettava kaikin käytettävissä olevin keinoin.


On ilo olla valtuutettuna ja ehdokkaana näin toimintakykyisessä kuntayhteisössä. Muuramen Kokoomus katsoo vahvasti tulevaisuuteen ja uskoo jatkossakin kuntamme elinvoimaisuuteen. Uskon omalta osaltani siihen, että voin tuoda paikalliseen päätöksentekoon tarvittavaa määrätietoisuutta ja etenkin terveydenhuollon asiantuntijuutta. Tätä kautta luotan kykeneväni omalla pienellä panoksellani auttamaan Muuramea kohti seuraavaa menestyksekästä vuosisataansa.

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.