Background
10.12.2020

Kes­kus­tel­laan­ko mas­ki­kes­kus­te­lus­ta?

Matkailu- ja ravintola-ala on ra­joi­tus­ten vuoksi suurissa han­ka­luuk­sis­sa, sote tekemistä vaille valmis, hä­vit­tä­jä­kau­pat tu­loil­laan ja talous koronan jäljiltä pahasti pak­ka­sel­la. Kaiken tämän keskellä on hieman yl­lät­tä­vää, että suurimman po­liit­ti­sen huomion maassamme viime aikoina on va­ras­ta­nut lu­ke­mat­to­mis­ta eri nä­kö­kul­mis­ta käyty väittely hen­gi­tys­suo­jai­mis­ta. Osa odottelee suo­si­tuk­sia tai jopa vahvoja suo­si­tuk­sia. Toiset muis­te­le­vat viime kevättä ja silloin sanottuja tai sanomatta jätettyjä asioita sekä tul­kit­se­vat tehtyjen tie­teel­lis­ten kat­saus­ten tar­koi­tus­pe­riä.

Matkailu- ja ravintola-ala on rajoitusten vuoksi suurissa hankaluuksissa, sote tekemistä vaille valmis, hävittäjäkaupat tuloillaan ja talous koronan jäljiltä pahasti pakkasella. Kaiken tämän keskellä on hieman yllättävää, että suurimman poliittisen huomion maassamme viime aikoina on varastanut lukemattomista eri näkökulmista käyty väittely hengityssuojaimista. Osa odottelee suosituksia tai jopa vahvoja suosituksia. Toiset muistelevat viime kevättä ja silloin sanottuja tai sanomatta jätettyjä asioita sekä tulkitsevat tehtyjen tieteellisten katsausten tarkoitusperiä. Koko kansallinen turvallisuutemme tuntuu nojaavan tällä hetkellä maskeihin (joita pääosin käytetään miten sattuu) ja ennen kaikkea niiden käyttösuosituksiin. Politiikkaa niillä ei tehdä, mutta politikointia sitäkin enemmän. Käsien pesu ja turvaväleistä puhuminen tuntuvat olevan menneen talven lumia.


Kun tavallinen kansalainen miettii suojautumistaan koronalta, kannattaa muistaa, että poliittinen maskikeskustelu käydään tällä hetkellä puhtaasti poliittisista tarkoitusperistä. Sitä on turha seurata kan­san­ter­vey­del­li­sin pohjatoivein. Jos taas kaipaa saippuadraamaa ja poliittista teatteria, käydyn keskustelun viihdearvoa ei voi kiistää. Miljardiluokan alijäämän, EU:n elvytyspaketin ja lisääntyvän työttömyyden aikana jotenkin olettaisi hallituskriisin kuitenkin kytevän jossain muualla kuin hengityssuojaimissa.


Valtakunnan politiikan ottaessa tahattoman koomista roolia aiheessa, jonka voisi hyvin jättää THL:n harteille, kannattaa jokaisen muistaa infektion leviämisen suhteen pari perusasiaa. Parhaat tavat  estää epidemiaa etenemästä on välttää sairastumista terveenä ja olla tartuttamasta sairaana. Tähän päästään usein eri keinoin. Käsihygienia, oikea tapa yskiä ja turvavälit tulee muistaa sekä välttää ruuhkaisia sisätiloja. Omat oireet on ehdottomasti tunnistettava ja suhtauduttava niihin vastuullisesti. Maskia voi huoleti käyttää jos ymmärtää oikean käyttötavan, eikä luota pelkkään maskin suojaan.


Toivottavasti poliittinen debattimme siirtyy pian takaisin matkailu- ja ravintola-alan ongelmiin, tukipaketteihin, hävittäjiin, soteen, budjettialijäämään ja oppivelvollisuuteen. Itse en jaksa innostua keskustelusta, jossa poliitikot keskustelevat toisten poliitikoiden tavasta keskustella hengityssuojaimista. lisätä tekstiä

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.