Artikkelit

18.9.2021
"Mo­ti­voi­tu­nut suo­rit­ta­ja­por­ras on it­sea­sias­sa elinehto mille tahansa or­ga­ni­saa­tion läpi leik­kaa­val­le pro­jek­til­le"
12.9.2021
"Kaiken tämän kes­kus­te­lun keskellä tulee muistaa, mitä varten ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mäm­me on olemassa. Potilaita ja heidän aut­ta­mis­taan varten. Me ar­ki­suo­rit­ta­jat toivomme po­ti­las­tiet­jär­jes­tel­män olevan help­po­käyt­töi­nen, tie­don­haul­taan selkeä, var­ma­toi­mi­nen ja nopeasti ope­tel­ta­vis­sa."
22.8.2021
"Jär­jes­tel­mä on luotu alkujaan yh­dys­val­ta­lai­sel­le markkina-alueelle, eikä omaamme vas­taa­vas­ta toi­min­taym­pä­ris­tös­tä ole saa­ta­vis­sa käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sia"
14.8.2021
Lää­ke­tie­teen maa­il­mas­sa on muis­tet­ta­va, että tekemättä jät­tä­mi­nen­kin on usein mitä suu­rim­mas­sa määrin vai­kut­ta­va toi­men­pi­de, jolla on seu­rauk­sen­sa, hyvässä tai pahassa.
11.7.2021
"Ter­vey­den­huol­lon suuresti mai­nos­tet­tu di­gi­loik­ka on tois­tai­sek­si ollut harppaus taak­se­päin."
20.6.2021

"Val­tuus­ton on otettava sille kuuluva asema ja käytävä asiat läpi de­mo­kraat­tis­ten pro­ses­sien mu­kai­ses­ti"

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Kam­pan­ja­tie­dot:

Kampanjatiliyhteys:

Nordea FI14 1544 3000 0973 40

Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.