Ville-Vayrynen_Banneri_v2_FINAL-me.jpg
13.1.2022
"Suuri osa ter­vey­den­huol­lon kuluista kohdistuu 1–2 vii­mei­seen elin­vuo­teen, eri­kois­sai­raan­hoi­don niellessä näistä kus­tan­nuk­sis­ta leijonan osan."
9.1.2022
"Sote-keskus ei ole synonyymi lä­hi­pal­ve­luil­le."
2.1.2022
"Toivoisin luon­nol­li­ses­ti, että omaan kam­pan­join­tii­ni liit­ty­vis­sä tie­dus­te­luis­sa kään­nyt­täi­siin suoraan minun tai tässä ta­pauk­ses­sa työ­nan­ta­ja­ni puoleen"
28.12.2021
"On tur­haut­ta­vaa seurata tällaista tyh­jän­päi­väi­tä kam­pan­ja­teat­te­ria juuri silloin, kun meillä olisi erin­omai­nen tilaisuus kes­kus­tel­la aidosti kes­ki­suo­ma­lai­sen ter­vey­den­huol­lon tu­le­vai­suu­des­ta."
28.12.2021
"Yk­si­löi­den joh­ta­mis­tai­to­jen lisäksi jatkossa tulisi tar­kas­tel­la laajemmin myös joh­ta­mis­jär­jes­tel­miä"
17.12.2021
"Kaiken tämä kritiikin keskellä tulisi muistaa, että eri­kois­sai­raan­hoi­tom­me on edelleen maamme kus­tan­nus­te­hok­kain­ta, meillä on Suomen uusin sairaala ja monilla eri­kois­aloil­la aloilla olemme val­ta­kun­nan kär­ki­ta­soa."

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.