Ville-Vayrynen_Banneri_v2_FINAL-me.jpg
11.7.2021
"Ter­vey­den­huol­lon suuresti mai­nos­tet­tu di­gi­loik­ka on tois­tai­sek­si ollut harppaus taak­se­päin."
20.6.2021

"Val­tuus­ton on otettava sille kuuluva asema ja käytävä asiat läpi de­mo­kraat­tis­ten pro­ses­sien mu­kai­ses­ti"

13.6.2021
"Sekä Suomen että Tanskan kan­nat­ta­jat ja molemmat joukkueet an­sait­se­vat eilisistä ta­pah­tu­mis­ta suuren sulan hattuunsa."
11.6.2021

"Odotus oli ohi, yksi unelma oli täyttynyt."

7.6.2021

"Vai­keuk­sien edessä todella mitataan ihmisen po­ten­ti­aa­li alalla kuin alalla."

2.6.2021
"Suurin harmi tässä koh­taa­mi­ses­sa oli ettei seu­ras­sa­ni ollut yhtäkään eri­kois­tu­vaa lääkäriä."

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Kam­pan­ja­tie­dot:

Kampanjatiliyhteys:

Nordea FI14 1544 3000 0973 40

Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.